Sari la conținut

ART. 156^3 Decontul special de taxa si alte declaratii*

AC15-2 (1) Decontul special de taxa se depune la organele fiscale competente de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, astfel:
a) pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1;
b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1;
c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1;
d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) – (4) si (6);
e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri. AC15-2

AC27 (2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1 alin. (3), au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.
(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. În cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat care sa ateste plata taxei in Romania sau din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153. AC27

AC27 AC15-2 (2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.
(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. În cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. b), in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania.
(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este intre 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.  AC15-2 AC27
(6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.
(7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136. AC15-2

AC15-2 (1) Persoanele înregistrate conform art. 153^1, dar neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze conform art. 153, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru: AC15-2
(1) Persoanele inregistrate conform art. 153^1, dar neinregistrate conform art. 153, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:
AC15-2 a) achizitii intracomunitare, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile;
b) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. c), d) si e).
AC15-2

AC15-2 (2) Persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie sã se înregistreze conform art. 153, indiferent dacã sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sã depunã la organele fiscale competente un decont special de taxã pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie sã se înregistreze conform art. 153, indiferent dacã sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sã depunã la organele fiscale competente un decont special de taxã privind achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi.
AC15-2
(2) Persoanele impozabile neinregistrate conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele care nu sunt inregistrate conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa privind achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi.

AC15-2 (4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si care nu trebuie sã se înregistreze conform art. 153 si persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacã sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sã întocmeascã si sã depunã la organele fiscale competente un decont special de taxã pentru: AC15-2
(4) Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate conform art. 153 si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:
AC15-2 a) achizitii intracomunitare de produse accizabile;
b) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. f), cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara;
c) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. g).
AC15-2

AC15-2 AC5 5) Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie intocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor si se depune:
AC8-3 a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la alin. (1), (2) si (4); AC8-3
AC15-2
AC8-3 a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiilor intracomunitare; AC8-3
AC15-2 b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, de catre persoanele prevazute la alin. (3), dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare. AC15-2

AC5 (5) Decontul special de taxa pe valoarea adaugata trebuie intocmit potrivit modelului Decont 301 febr2008.pdf Decont 301.pdf stabilit de Ministerul Finantelor Publice si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor, in situatiile prevazute la alin. (1)-(4). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. AC5

AC15-2 AC11 (5^1) In aplicarea prevederilor alin. (5) lit. b), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (3), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele prevazute la alin. (3), in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania. Prin organe fiscale competente se intelege organele fiscale prevazute la art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. AC11

(6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii precum si suma taxei, catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii si suma taxei aferente, catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(7) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este intre 10.000 si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice, printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta a achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(8) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, care presteaza servicii de transport international trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.

AC8-3 (9) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136. AC8-3 AC15-2

15 comentarii la „ART. 156^3 Decontul special de taxa si alte declaratii*”

  1. Pingback: OpANAF 75/2010 – 301 Decontul special de taxa pe valoarea adaugata

  2. Pingback: Codul Fiscal actualizat la zi - 25 mai 2009

  3. Pingback: OUG 46/2009 - modificarea Codului Fiscal, Codului de Procedura Fiscala si legii privind cazierul fiscal

  4. Pingback: OUG 200/2008 - modificarea si completarea Codului Fiscal

  5. Pingback: CodFiscal.net este la zi - 01 noiembrie 2008

  6. Pingback: OUG 127/2008 - Modificarea si completarea Codului Fiscal

  7. Pingback: DGFP: Regimul TVA al achizitiei intracomunitare de autoturisme second-hand

  8. Pingback: Noul Decont special de TVA

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version