MFP: Modificarea Codului fiscal, Codului de procedura fiscală, OUG 29/2011, OG 71/2001, OUG 77/2009, OG 64/2001, OG 26/2013, OUG 113/2006| Proiect OG

100

ACTUALIZARE: Versiune din 27 ianuarie 2014 – MFP a publicat un nou proiect

Luni, 20 ianuarie 2014, Ministerul Finanţelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea unor acte normative.

Prin proiectul de Ordonanţă se propune modificarea următoarelor acte:
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
– Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată privind Codul de procedură fiscală
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
– Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
– Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
– Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

Modificările propuse la Codul fiscal vor fi aplicabile începând cu data publicării ordonanţei, cu excepţia prevederilor privind TVA care vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2015.

Modificările la Codul de procedură fiscală vor fi aplicabile începând cu data publicării ordonanţei, cu excepţia:
a) prevederilor referitoare la certificarea declaraţiilor fiscale (art. IV pct. 9 din proiect) care se aplică începând cu data de 1 iunie 2014;
b) prevederilor referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adăugată (art. IV pct. 15), care se aplică deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se încheie după data de 1 februarie 2014.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă pentru modificarea unor acte normative
Notă de fundamentare

- Publicitate -

4 COMENTARII