Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi fară personalitate juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, potrivit unui proiect de Ordonanță publicat de MFP.

Proiectul de ordonanța prevede și derogarea de la această restricție, în următoarele condiţii:
a) încasări de la persoanele juridice (SC, PFA etc) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană ;
b) încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele juridice (SC, PFA etc) în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăţi către persoanele juridice (SC, PFA etc) în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 5.000 lei/zi ;
d) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Operaţiunile de încasare în numerar efectuate de persoanele juridice (SC, PFA etc) de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană. Sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei.

- Publicitate -

2 COMENTARII