Pe 22 februarie 2014, MFP a publicat online următoarele precizări privind certificarea declarațiilor fiscale:

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a încetarii suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012, devin aplicabile dispoziţiile alin. (5) al art. 83 din Codul de procedură fiscală care stabilesc că:

„(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.”

Faţă de prevederea legală susmentionata, precizam următoarele:

Codul de procedură fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declaraţiei fiscale anuale în situaţia în care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal şi, de asemenea, nu prevede nici sancţiuni contravenţionale în caz de nerespectare a acestei obligaţii.

Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrază la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.

Organul fiscal competent, în virtutea rolului său activ prevazut de art. 7 alin. (1) si (5) din Codul de procedură fiscală, poate totuşi informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligaţiei de certificare a declaraţiei fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislaţiei fiscale.

Totodată, precizăm că, prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicat şi pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, s-a propus, printre altele, abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.
De asemenea, prin acest proiect de act normativ a fost schimbat conceptul cu privire la certificarea declaraţiilor fiscale astfel că, certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, a devenit opţională.

- Publicitate -