Vineri, 28 Feb 2014, MFP a publicat pentru consultare publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice.

MFP precizează în Nota de fundamentare că prin acest act normativ se propune detalierea aplicării legislaţiei deja existente la nivel primar, în scopul aplicării ei uniforme şi coerente de către toate părţile implicate, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, şi ordonatorii principali de credite, în procesele respective şi atingerii obiectivelor generale şi specifice din OUG nr. 88/2013.

De asemenea, prin proiectul de HG se urmăreşte creşterea eficienţei mecanismului de prioritizare a obiectivelor de investiţii publice, date fiind constrângerile existente, respectiv existenţa unui spaţiu fiscal limitat, creşterea transparenţei în decizia de alocare a cheltuielilor de investiţii, precum şi în monitorizarea implementării acestora.

În vederea implementării principiilor şi criteriilor de prioritizare a proiectelor de investiţii publice, se propune utilizarea următoarelor instrumente:
• Machetă a tabelului centralizator conţinând lista proiectelor de investiţii publice prioritizate de propuse de ordonatorii principali de credite, cuprinzând punctajele acordate pentru fiecare criteriu de evaluare în parte;
• Machetă a tabelului centralizator conţinând fundamentarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare în parte pentru proiectele de investiţii publice prioritizate de ordonatorii principali de credite;
• Machetă a tabelului centralizator conţinând informaţii suplimentare pentru proiectele de investiţii publice prioritizate de ordonatorii principali de credite,
• Machetă a tabelului centralizator conţinând analiza Ministerului Finanţelor Publice cu privire la propunerile tuturor ordonatorilor principali de credite cu privire la proiectele de investiţii publice prioritizate,

MFP mai precizează că de la aplicarea prevederilor Capitolului II – criterii de prioritizare a investiţiilor publice semnificative din O.U.G. nr. 88/2013 şi implicit din prezentul proiect de hotărâre de Guvern sunt exceptate proiectele de investiţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
Acest tip de investiţii beneficiază de un regim special stabilit prin Legea nr. 157/2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, obiectivele specifice acestor sectoare, a căror detaliere conţine informaţii clasificate potrivit legii, fiind prevăzute în poziţii globale în programul de investiţii publice.

Se vor stabili obiectivele de investiţii prioritizate ce vor fi incluse în programul de investiţii publice al ordonatorilor principali de credite, anexă la bugetul de stat. Se introduc, de asemenea, cerinţe cuprinzătoare de raportare cu privire la proiectele de investiţii publice prioritizate, precum şi cerinţe de evaluare a proiectelor din punctul de vedere al unor indicatori de eficienţă, respectiv indicatori de performanţă economică, indicatori cost/utilitate şi indicatori de progres/rezultat.

Scopul final al prezentului proiect de act normativ este detalierea aplicării mecanismelor cuprinse în O.U.G. nr. 88/2013, rezultatele acestor mecanisme, respectiv prioritizarea efectivă a proiectelor de investiţii publice, urmând a sta la baza elaborării şi fundamentării legii bugetului de stat începând cu anul 2015.

Unele proiecte de investiţii publice care nu îndeplinesc criteriile de prioritizare vor fi sistate urmare analizei proprii a ordonatorilor principali de credite, se precizează în Nota de fundamentare,

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice – publicat în data de 28.02.2014
Notă de fundamentare 

- Publicitate -