Miercuri, 12 martie 2014, MFP a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de HG se propune: 

I. Schimbările preconizate vizează nivelul accizei specifice, care, potrivit art. 177 alin. (3) din  Codul fiscal, este exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete şi se determină anual pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale.

Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2013, calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 177 din Codul fiscal, este de 12,9508 lei/pachet, respectiv 2,7334 euro/pachet (136,67 euro/1.000 ţigarete).

Nivelul accizei specifice, exprimat în euro/1.000 ţigarete, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2014 până la 31 martie 2015 inclusiv, a fost determinat utilizând următoarea formulă:

- publicitate -

Acciza specifică = acciza totală la 1 aprilie 2014 (acciza ad valorem la 1 aprilie 2014 x WAP aferent anului 2013).

Astfel, potrivit mecanismului de calcul reglementat la  art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv, exprimat în euro/1.000 ţigarete, este:

AS = 84,37 – (18/100 * 136,67) = 59,77 euro/1.000 ţigarete.

Totodată, nivelul accizei totale pentru ţigarete, cu aplicabilitate în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv, se va majora de la 81,78 euro/1.000 ţigarete la 84,37 euro/1.000 ţigarete, conform Anexei nr. 6  la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul legal aferent accizei ad valorem, aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul, în vigoare în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv, este de 18% faţă de 19% cât este în prezent.

II. În scopul interpretării fără echivoc a prevederilor referitoare la obligativitatea depunerii notificării de către utilizatorii de gaz natural şi energie electrică utilizate în regim de scutire directă de la plata accizelor conform art. 20660 din Codul fiscal, se introduce precizarea expresă a faptului că această prevedere nu se aplică consumatorilor casnici.

Referințe anexate:
Proiect HG  – publicat în data de 12.03.2014
Notă de fundamentare 

1 COMENTARIU