CONFERINTA: Achizițiile publice în România | 4 aprilie

91

4 aprilie 2014 – Bucuresti, Hotel Intercontinental – Sala Rapsodia. Echipa ProiectContaPlus organizează conferința Achizitiile publice in Romania – editia a VIII-a.

Evenimentul isi propune dezbaterea si clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizitiile publice in contextul modificarii legislatiei europene.

TEMATICA

I. Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice:

 • Cresterea pragurilor valorice operata de un regulament European direct aplicabil in Romania;
 • Noile directive europene privind achizitiile publice:

–    achizitiile clasice, achizitiile sectoriale si concesiunile;
–    cele mai importante modificari privind:

 • o regulile de publicitate;
 • o termenele-limita;
 • o Documentul Unic European ce va inlocui documentele de calificare –        obligativitatea acceptarii declaratiei pe proprie raspundere;
  • o atribuirea contractului pe loturi;
  • o facilitati pentru IMM-uri;
  • o promovarea inovarii;
  • o criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” si sporirea rolului elementelor sociale si de protectie a mediului;
   • o conflictul de interese – reglementare si masuri de combatere.
 • Viitorul achizitiilor publice in Romania – modificari preconizate pe termen scurt si pe termen lung: OUG nr. 34/2006, modificarile preconizate ale HG nr. 925/2006;
 • Rolul ANRMAP – reglementare la nivel national;
 • Estimarea valorii unui contract de achizitie publica. Privire speciala asupra contractelor de lucrari si FIDIC: modul de calcul al diverselor si neprevazutelor. Impactul asupra art. 122 lit. i) si 252 lit. j);
 • Transparenta, nediscriminarea si tratamentul egal – principii de baza ale achizitiilor publice;
 • Conflictul de interese si incompatibilitatile ­– reglementari europene si nationale. Interpretari si    modalitati de aplicare. 

II. Derularea achizitiilor publice in cadrul proiectelor europene –
perioada de programare 2014-2020
:

 • Achizitiile efectuate de beneficiarii publici/privati de fonduri europene. Particularitati;
 • Rolul autoritatilor de management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR);
 • Nereguli si fraude, abateri si infractiuni;
 • Raspunderea pentru corectiile financiare aplicate in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene din cauza achizitiilor publice derulare in mod defectuos. 

III. Elemente nevralgice in procesul de achizitie publica. Riscuri si remedii:

 • Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
 • Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
 • Rolul UCVAP –  Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
 • Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni.

INVITATI
• Reprezentanti din cadrul Ministerului Fondurilor Europene
• Reprezentanti din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
• Reprezentanti din cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
• Adela VOICU Sef Serviciu – Serviciu Autorizare POR
• Victor ALISTAR Director Executiv – Transparency International Romania
• Sorin AXINTE Președintele Asociației Române pentru Inovare
• Corneliu BURADA Expert achizitii publice
• Dominic DUMITRU Expert si formator in achizitii publice
• Violeta STEFANESCU Expert jurist si expert achizitii publice
MODERATOR
Violeta STEFaNESCU

PROGRAM
09:00 – 09:30 – Welcome coffee
09:30 – 12:00 – SESIUNEA I (Dezbateri)
12:00 – 13:00 – Lunch break
13:00 – 15:15 – SESIUNEA II (Dezbateri)
15:15 – 15:30 – Coffee break
15:30 – 17:00 – SESIUNEA III (Dezbateri)

DETALII INSCRIERE
Taxa de participare: 400 lei + TVA | taxa contine: mapa de lucru, coffee break, lunch break

CFNET – codfiscal.net oferă o reducere de 15% membrilor cfnetplus. Taxa de participare: 400 lei + TVA | 340 lei + TVA (membru cfnetplus). Folositi formularul de mai jos pentru inregistrare.

 

- Publicitate -