2014-03-24 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 208 din 24.3.2014
2014-03-13 – Proiect, notă de fundamentare

HOTĂRÂRE nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 177 alin. (3) şi al art. 20660 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Începând cu data de 1 aprilie 2014, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 59,77 euro/1.000 ţigarete.

Art. 2.
La punctul 113 subpunctul 113.11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:
„(9^1) Prevederile alin. (9)—(11) nu se aplică consumatorilor casnici.”

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu

- Publicitate -