Codul Fiscal consolidat 14 mai 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
LEGEA nr. 76/2010 din 06 mai 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat 2010, in vigoare incepand cu 14 mai 2010, este Codul Fiscal consolidat 1 aprilie 2010, astfel cum a fost actualizat prin:

se modifica:  articolul 11, partea introductiva a alineatului (2);  articolul 55 alineatul (4), litera k^1); articolul 71, litera d); articolul 77^1, alineatul (7); articolul 156^1, alineatul (6^1);  articolului 206^3 pct. 8; litera b) a alineatului (3) al articolului 206^21; alineatul (1) al articolului 206^22; alineatul (3) al articolului 206^30; alineatul (3) al articolului 206^64articolul 249, alineatul (3); articolul 250 alineatul (1), punctul 1 si punctul 19;

se completeaza: articolul 15, cu alineatul (4); articolul 18, cu alineatul (7) si cu articolul 68^1;

se abroga Titlul IV Impozitul pe venitul microintreprinderilor cuprinzand articolele 103 – 112;

- publicitate -

se corecteaza erori materiale la articolul III, alineatul (3) din OUG 109/2009, astfel se abroga explicit incepand cu data de 1 aprilie 2010 art. 175^1 – 175^4, art. 221 si 221^2 din cap. V al titlului VII «Accize si alte taxe speciale»

se dispune ca art. 18 alin. (7) din Codul fiscal, astfel cum a fost completat prin Legea 76/2010, se aplica si contribuabililor care se afla in procedurile mentionate la alin. (7) lit. a) si b) in data de 14 aprilie 2010.

se abroga Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin care a fost introdus art. 70^1.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
– AC19 text legal in vigoare actualizat AC19
– AC19 text legal abrogat AC19

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.