MFP: Completarea art. 176 Codul fiscal | Proiect OUG

48

Luni, 31 martie 2014, MFP a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea articolului 176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota de fundamentare precizează că prin intrarea în vigoare de la 1 aprilie 2014 a prevederilor OUG nr. 102/2013 ar putea creşte preţul motorinei la pompă, fapt ce ar putea genera creşterea preţurilor de transport şi implicit creşterea preţurilor pentru alte produse şi servicii.
Sectorul transporturilor de bunuri poate influenţa pe orizontală evoluţia preţurilor în întreaga economie naţională, precizează MFP.

MFP propune acordarea unei reduceri de accize de 40 de euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, faţă de nivelul standard prevăzut de lege, respectiv 400,395 euro/1000 litri sau 473,85 euro/tonă, pentru motorina utilizată drept carburant pentru transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane.

Impact bugetar – diminuare veniturilor din accize cu 353 milioane lei.

Reducerea se va aplica pentru autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone precum şi pentru transportul de călători, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de călători, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora.

Reducerea de accize se realizează prin restituire diferenţei 40 de euro/1.000 litri operatorilor economici licentiati în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Măsura se aplică numai pentru motorină, întrucât este combustibilul pentru care Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității permite acordarea unei reduceri de accize pentru motorina utilizată drept carburant.

MFP precizaază că sunt de asemenea respectate condiţiile impuse la art 7 din Directiva 2003/96/CE.

Întrucât la art 26 din Directiva 2003/96/CE se prevede că măsuri precum scutirile, reducerile, diferențierile sau rambursarea de impozite pot constitui ajutoare de stat și, în acest caz, trebuie notificate Comisiei în temeiul articolului 83 alineatul (3) din tratat, se vor parcurge procedurile specifice în domeniul ajutorului de stat.

Restituirile de accize se aplică pentru cantităţile de motorină aprovizionate după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Referinte anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 31.03.2014
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU