Sari la conținut

HG 518/1995 actualizată 2015 – Nivel diurne, plafon cazare, drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate

[expand title=”FISA ACT – HG 518/1995 actualizată 2015„]

Fisa cdep.ro

Data Act modificare/completare Monitorul oficial Modificări
1 septembrie 2015 HG 582/2015 – Modificarea şi completarea HG 518/1995 – Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate M.Of. nr. 558 din 27.07.2015  Art. 1, Art. 5, CAPITOLUL II, Art. 7, Art. 71, Art. 8, Art. 9, Art. 9^1, Art. 10, Art. 11, Art. 12 , Art. 15 , ANEXĂ
20 ianuarie 2015 HG 19/2015 pentru completarea art. 12 din HG 518/1995 – Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătate M.Of. nr. 46 din 20.1.2015  Art. 12
29 august 2014 Hotărâre nr. 703/2014 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M.Of. nr. 633 din 29.8.2014  ANEXA
04 august 2011 Hotărâre nr. 754/2011 – pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 553/2011 ANEXĂ[3][4][5]
25 august 2005 Hotărâre nr. 953/2005 – pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 774/2005 ANEXĂ
06 ianuarie 2005 Hotărâre nr. 2452/2004 – pentru completarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 18/2005 Art. 6
09 noiembrie 2004 Hotărâre nr. 1815/2004 – pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 1037/2004 ANEXĂ
02 august 2004 Hotărâre nr. 1162/2004 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 695/2004 ANEXĂ
19 mai 2004 Hotărâre nr. 741/2004 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 446/2004 ANEXĂ
19 mai 2004 Hotărâre nr. 740/2004 – pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 446/2004 ANEXĂ
10 februarie 2004 Hotărâre nr. 90/2004 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 120/2004 ANEXĂ
08 ianuarie 2004 Hotărâre nr. 1570/2003 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 16/2004 ANEXĂ
19 noiembrie 2002 Hotărâre nr. 1257/2002 – pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 832/2002 ANEXĂ
24 iunie 2002 Hotărâre nr. 587/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 439/2002 Art. 51, ANEXĂ
15 mai 2002 Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 321/2002 Art. 4, Art. 6, Art. 11, ANEXĂ
19 martie 2001 Hotărâre nr. 313/2001 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 133/2001 Art. 1, ANEXĂ
14 mai 1999 Hotărâre nr. 359/1999 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 212/1999 ANEXĂ
27 iulie 1998 Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 278/1998 Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 10, Art. 11, ANEXĂ
05 august 1996 Hotărâre nr. 606/1996 – pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar M. Of. 177/1996 Art. 81

1995-07-19 – Publicat in M.Of. nr. 154 din 19.7.1995
[/expand]

CUPRINS HG 518/1995

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale (Art. 1 – Art. 6)
CAPITOLUL II – Indemnizaţia de deplasare Indemnizaţii în valută (Art. 7 – Art. 9^1)
CAPITOLUL III – Transportul (Art. 10)
CAPITOLUL IV – Alte cheltuieli (Art. 11)
CAPITOLUL V – Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută (Art. 12 – Art. 14)
CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale (Art. 15 – Art. 20)
ANEXA actualizată 2015

HOTĂRÂRE nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar – actualizată 2015

Guvernul României hotărăşte:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1

Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri;

b) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior;

c) documentare, schimb de experienţă;

d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;

e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea;

f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;

g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;

h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentanţe în străinătate;

i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentanţe;

j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază sau din alte unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă în sistemele respective este prevăzută o asemenea activitate;

k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfăşurate la ordinul conducătorului unităţii;

k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare.

l) crearea şi consolidarea democraţiei, a prosperităţii, cooperării şi stabilităţii în Europa de Sud-Est, ca etapă preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice.

m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de cooperare judiciară internaţională în materie penală, la activităţi desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activităţilor infracţionale, la misiuni comune operative internaţionale organizate în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere, menţinerii ordinii şi siguranţei publice, combaterii migraţiei ilegale sau în vederea executării unor acţiuni specifice domeniului protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă, precum şi la alte tipuri de activităţi de cooperare sau asistenţă poliţienească internaţională;

n) transportul valizei diplomatice;

o) participarea ca observator la acţiuni desfăşurate sub egida Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

p) participarea ca expert naţional detaşat.

modificat de HG 582/2015, Hotărâre nr. 313/2001 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 8 martie 2001, M. Of. 133/2001; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

Art. 2

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii;

b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinică a acesteia;

c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii trimiţătoare şi valorificarea optimă a acestora.

Art. 3

(1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimiţătoare.

(2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoană şi există mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.

Art. 4

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot trimite în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suportă de către unitatea trimiţătoare.

(11) Pentru reprezentanţii mass-media, în cazul în care aceştia sunt invitaţi de către primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Pe timpul deplasării în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, primul-ministru, miniştrii de stat şi miniştrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenţă medicală prestată de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea trimiţătoare.
modificat de Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 30 aprilie 2002, M. Of. 321/2002; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

Art. 5

(1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:

A. În străinătate, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării în străinătate, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă din:

a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

A. În străinătate:

a) o indemnizaţie zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.

B. În ţară:

a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat;

b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unităţii trimiţătoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absenţei din ţară, i se suspendă contractul de muncă, după cum urmează:

– 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;

– 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţară, precum şi pentru soţul/soţia care nu realizează venituri.

Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depăşească 100% din salariul de bază şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexărilor aprobate.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către persoanele în cauză, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obligă ca, după întoarcerea în ţară, să lucreze o anumită perioadă în cadrul unităţii trimiţătoare, indiferent de durata deplasării în străinătate.

(3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul pesonalului care se deplasează în străinătate pentru documentare şi schimb de experienţă.

În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimiţătoare.

(4) Cadrele militare în activitate care se deplasează în străinătate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. B. b) sunt eliberate din funcţii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi beneficiază pe timpul absenţei din ţară de indemnizaţia lunară în lei, calculată în raport cu solda de bază.
modificat de HG 582/2015, Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

Art. 51

(1) Personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din Ministerul de Interne, care participă în străinătate la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau alte activităţi, inclusiv la cele finanţate de diferite organizaţii ori de alţi parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora să semneze un angajament, respectiv un act adiţional la contractul individual de muncă. Modelele de angajament şi de act adiţional se stabilesc prin ordin al ministrului.

(2) Prin angajament, respectiv prin act adiţional, persoanele prevăzute la alin. (1) se obligă ca după întoarcerea în ţară să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioadă determinată, stabilită prin ordin al ministrului.

(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), precum şi în situaţia exmatriculării sau părăsirii cursului, a stagiului de practică, de specializare, de perfecţionare şi a altor activităţi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetării raportului de muncă pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri grave, încălcarea în mod repetat a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare în unităţile militare ori când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate, persoanele prevăzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne, cât şi cheltuielile suportate de diferite organizaţii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrană, cazare, bursă, precum şi alte cheltuieli efectuate în acest scop.

(4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în condiţiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizaţiile sau partenerii externi se rambursează acestora.

(5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar şi civil care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizaţii internaţionale, precum şi personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României şi armatele altor ţări.
modificat de : Hotărâre nr. 587/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 13 iunie 2002, M. Of. 439/2002;

Art. 6

(1) Ministerele şi celelalte unităţi trimiţătoare mai suportă în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli:

a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanţa dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare;

b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu climă greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenţă, stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi cheltuielile privind asigurarea medicală a persoanelor care fac parte din delegaţiile oficiale;

d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţară al celor decedaţi;

e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea.

f) taxele de înscriere şi/sau de participare la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea, în condiţiile stabilite de organizatori.

g) cheltuielile necesare achiziţionării materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor străini, pentru promovarea unitară a simbolurilor naţionale şi ale armatei, cu ocazia desfăşurării unor activităţi comune cu reprezentanţii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilită de Banca Naţională a României, la data aprobării executării misiunii. Condiţiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum şi modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităţilor trimiţătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.
modificat de: Hotărâre nr. 2452/2004 – pentru completarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 28 decembrie 2004, M. Of. 18/2005; Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în  străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 30 aprilie 2002, M. Of. 321/2002; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

CAPITOLUL II Indemnizaţii în valută Indemnizaţia de deplasare

Secţiunea I Diurna

Art. 7

(1) Indemnizaţia de deplasare se diferenţiază pe două categorii şi se acordă pe componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul trimis în străinătate, în misiuni cu caracter temporar care se deplasează pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata întregii nopţi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(3) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(4) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri.

(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(7) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizaţie de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

Art. 7

(1) Diurna în valută se diferenţiază pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străintate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(3) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(4) Conducerea ministerelor şi a celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

(5) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurnă şi cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

modificat de HG 582/2015

Art. 71

(1) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(2) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(3) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

modificat de HG 582/2015

Art. 8

(1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi:

a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;

b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.

modificat de HG 582/2015

Art. 81

Muncitorii români care se deplasează în străinătate pentru executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate au dreptul la o diurnă în valută în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevăzută în anexă.
modificat de: Hotărâre nr. 606/1996 – pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 26 iulie 1996, M. Of. 177/1996;

Secţiunea a II-a Cazarea

Art. 9

(1) Indemnizaţia de cazare se acordă în raport cu categoria de indemnizaţie de deplasare în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locaţii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizaţia de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor ori a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare.

Art. 9

(1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanţelor României din ţările respective.

(3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurată la unităţi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

(4) Eventualele plăţi pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor de plată.

(5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

modificat de HG 582/2015

Art. 91

Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă şi cazare cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de HG 582/2015

CAPITOLUL III Transportul

Art. 10[1][2]

(1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.

De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimiţătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.

(2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel:

a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de indemnizaţie de deplasare diurnă, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I;

b) la clasa economică, restul personalului.

De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către miniştrii de stat, miniştri, secretarul general al Guvernului şi de şeful Statului Major General al Armatei.

(4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot să călătorească cu avionul şi la business class.

(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de indemnizaţie de deplasare diurnă poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.

(6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:

– miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuşetă single;

– curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri;

– restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuşetă de 2–4 locuri.

(7) Transportul dus-întors, pe distanţa dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.

(8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplasării în grup, în interiorul ţării de destinaţie, cât şi diferite mijloace de comunicaţii, cu acordul prealabil al conducătorului unităţii trimiţătoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând să se facă, potrivit legii, pe bază de documente justificative.
modificat de: HG 582/2015, Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

CAPITOLUL IV Alte cheltuieli

Art. 11

(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din indemnizaţia de deplasare din totalul diurnei şi al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.

(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 euro 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 euro 2.000 dolari S.U.A.

(3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi a lubrifianţilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinaţiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.
modificat de: HG 582/2015, Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 30 aprilie 2002, M. Of. 321/2002; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

CAPITOLUL V Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută

Art. 12

(1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

(1^1) În situaţii temeinic motivate, sumele prevăzute la alin. (1) se pot acorda şi în lei, caz în care personalul are obligaţia de a achiziţiona, anterior plecării în străinătate, valuta de la unităţile specializate care nu percep comision.

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare drepturile de diurnă, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.

(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (1^1), justificarea sumelor primite sub formă de avans se va face pe bază de procedură internă stabilită de fiecare unitate trimiţătoare.

(2^2) Prin excepţie de la alin. (2), pentru misiunile prevăzute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valută care depăşesc indemnizaţiile de cazare stabilite în condiţiile prezentei hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor justificative.

(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere. În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

modificat de: HG 582/2015, HG 19/2015

Art. 13

(1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de la cei vinovaţi.

(2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

Art. 14

Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv a penalităţilor de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimiţătoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 15

(1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază şi personalul care participă la unele acţiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înţelegerile încheiate, rezultă că partenerii în cauză nu suportă integral cheltuielile de deplasare.

(2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unităţi trimiţătoare, personalul menţionat la alin. (1) poate să beneficieze şi de:

a) indemnizaţie de delegare diurnă şi cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor de transport;

b) diferenţa de diurnă în valută, dacă sumele acordate de către organizaţiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.

modificat de: HG 582/2015

Art. 16

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1.

(2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Preşedinţie, organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.

Art. 17

(1) Se recomandă agenţilor economici, alţii decât cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altora asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.

(2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu această destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 18

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19

În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenţa şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.

Art. 20

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

***

ANEXĂ[3][4][5] (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995)

Nr. crt. Ţara Valuta Indemnizaţie de deplasare
categoria I categoria II
diurna indemnizaţie de cazare diurna indemnizaţie de cazare
0 1 2 3 4 5 6
1 Afganistan USD 120 180 150 360
2 Africa de Sud (Republica) USD 38 110 60 220
3 Albania euro 32 100 51 200
4 Algeria USD 32 150 51 300
5 Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) euro 35 150 56 300
6 Angola USD 32 140 51 280
7 Antigua şi Barbuda USD 32 100 51 200
8 Antile USD 32 100 51 200
9 Arabia Saudită USD 38 110 60 220
10 Argentina USD 32 110 51 220
11 Armenia USD 38 140 60 280
12 Australia USD 38 160 60 320
13 Austria euro 35 150 56 300
14 Azerbaidjan USD 38 120 60 240
15 Bahamas USD 32 100 51 200
16 Bahrain USD 32 100 51 200
17 Bangladesh USD 32 100 51 200
18 Belarus USD 38 110 60 220
19 Belgia euro 35 150 56 300
20 Benin USD 32 100 51 200
21 Birmania USD 32 100 51 200
22 Bolivia USD 32 120 51 240
23 Botswana USD 32 100 51 200
24 Bosnia şi Herzegovina euro 32 100 51 200
25 Brazilia USD 32 120 51 240
26 Bulgaria euro 32 100 51 200
27 Burkina Faso USD 32 100 51 200
28 Burundi USD 32 120 51 240
29 Cambodgia USD 32 100 51 200
30 Camerun USD 32 100 51 200
31 Canada USD 38 150 60 300
32 Capul Verde USD 32 100 51 200
33 Cehia (Republica) euro 35 150 56 300
34 Centrafricană (Republica) USD 32 100 51 200
35 Chile USD 32 120 51 240
36 Chineză (Republica Populară) USD 38 140 60 280
37 Ciad USD 32 100 51 200
38 Cipru euro 35 150 56 300
39 Coasta de Fildeş USD 32 100 51 200
40 Columbia USD 32 100 51 200
41 Congo USD 32 100 51 200
42 Coreea de Sud USD 38 180 60 360
43 Coreea (RPD) euro 30 120 48 240
44 Costa Rica USD 32 110 51 220
45 Croaţia euro 32 100 51 200
46 Cuba euro 32 120 51 240
47 Danemarca euro 35 150 56 300
48 Djibouti USD 32 100 51 200
49 Dominicană (Republica) USD 32 110 51 220
50 Ecuador USD 32 110 51 220
51 Egipt USD 32 100 51 200
52 Elveţia euro 38 150 60 300
53 Emiratele Arabe Unite USD 38 100 60 200
54 Estonia euro 35 150 56 300
55 Etiopia USD 32 110 51 220
56 Fiji USD 38 120 60 240
57 Filipine USD 32 100 51 200
58 Finlanda euro 35 150 56 300
59 Franţa euro 35 150 56 300
60 Gabon USD 32 100 51 200
61 Gambia USD 32 100 51 200
62 Georgia USD 38 160 60 320
63 Germania euro 35 150 56 300
64 Ghana USD 32 100 51 200
65 Grecia euro 35 150 56 300
66 Guatemala USD 32 100 51 200
67 Guineea USD 32 100 51 200
68 Guineea-Bissau USD 32 100 51 200
69 Guineea Ecuatorială USD 32 100 51 200
70 Guyana USD 32 100 51 200
71 Haiti USD 32 110 51 220
72 Honduras USD 32 100 51 200
73 Hong Kong USD 53 250 85 500
74 India USD 32 100 51 200
75 Indonezia USD 38 100 60 200
76 Iordania USD 38 100 60 200
77 Irak USD 60 80 96 160
78 Iran USD 38 100 60 200
79 Irlanda euro 35 150 56 300
80 Islanda euro 35 130 56 260
81 Israel USD 38 120 60 240
82 Italia euro 35 150 56 300
83 Jamaica USD 32 110 51 220
84 Japonia USD 53 250 84 500
85 Kazahstan USD 38 100 60 200
86 Kenya USD 32 100 51 200
87 Kârgâzstan USD 38 100 60 200
88 Kuwait USD 38 150 60 300
89 Laos USD 32 100 51 200
90 Lesotho USD 32 100 51 200
91 Letonia euro 35 150 56 300
92 Liban USD 38 100 60 200
93 Liberia USD 32 100 51 200
94 Libia USD 38 130 60 260
95 Lituania euro 35 150 56 300
96 Luxemburg euro 35 150 56 300
97 Macedonia euro 32 100 51 200
98 Madagascar USD 32 100 51 200
99 Malaysia USD 32 110 51 220
100 Mali USD 32 100 51 200
101 Malta euro 35 150 56 300
102 Maroc USD 32 120 51 240
103 Mauritania USD 32 100 51 200
104 Mauritius USD 32 110 51 220
105 Mexic USD 38 110 60 220
106 Moldova USD 38 100 60 200
107 Mongolia USD 38 110 60 220
108 Mozambic USD 32 100 51 200
109 Muntenegru euro 32 100 51 200
110 Myanmar USD 32 100 51 200
111 Namibia USD 32 100 51 200
112 Nepal USD 32 110 51 220
113 Nicaragua USD 32 110 51 220
114 Niger USD 32 110 51 220
115 Nigeria USD 32 160 51 320
116 Norvegia euro 35 150 56 300
117 Noua Zeelandă USD 38 160 60 320
118 Olanda euro 35 150 56 300
119 Oman USD 38 100 60 200
120 Pakistan USD 32 140 51 280
121 Panama USD 32 110 51 220
122 Papua-Noua Guinee USD 32 100 51 200
123 Paraguay USD 32 100 51 200
124 Peru USD 32 110 51 220
125 Polonia euro 35 150 56 300
126 Portugalia euro 35 150 56 300
127 Qatar USD 38 140 60 280
128 Rwanda USD 32 100 51 200
129 Federaţia Rusă USD 47 140 75 280
130 Salvador USD 32 100 51 200
131 Sao Tome şi Principe USD 32 100 51 200
132 San Marino euro 35 150 56 300
133 Senegal USD 32 100 51 200
134 Serbia euro 32 100 51 200
135 Sierra Leone USD 32 100 51 200
136 Singapore USD 38 150 60 300
137 Siria USD 38 100 60 200
138 Slovacia euro 35 150 56 300
139 Slovenia euro 35 150 56 300
140 Somalia USD 32 100 51 200
141 Spania euro 35 150 56 300
142 Sri Lanka USD 38 110 60 220
143 S.U.A. USD 53 210 84 420
144 Sudan USD 32 110 51 220
145 Suedia euro 35 150 56 300
146 Surinam USD 32 110 51 220
147 Tadjikistan USD 38 100 60 200
148 Tanzania USD 32 100 51 200
149 Taiwan USD 38 110 60 220
150 Thailanda USD 38 100 60 200
151 Togo USD 32 100 51 200
152 Tunisia USD 32 100 51 200
153 Turcia USD 38 140 60 280
154 Turkmenistan USD 38 110 60 220
155 Ucraina USD 38 150 60 300
156 Uganda USD 32 100 51 200
157 Ungaria euro 35 150 56 300
158 Uruguay USD 32 100 51 200
159 Uzbekistan USD 38 100 60 200
160 Vatican euro 35 150 56 300
161 Venezuela USD 32 130 51 260
162 Vietnam USD 32 120 51 240
163 Yemen USD 38 110 60 220
164 Zair USD 32 100 51 200
165 Zambia USD 32 100 51 200
166 Zimbabwe USD 32 120 51 240

Încadrarea personalului în categorii de indemnizaţie de deplasare

În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, şefii reprezentanţelor diplomatice ale României, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii.

Pentru prim-ministrul diurna se majorează cu 50%.

În categoria I se încadrează restul personalului.

NOTĂ: Prim-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.

A. Nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare 

  Tara Valuta Categoriile de diurna Plafoanele de cazare
I II A B
  Afganistan $ 120 150 180 360
  Africa de Sud $ 38 60 110 220
  Albania euro 32 51 100 200
  Algeria $ 32 51 150 300
  Anglia euro 35 56 150 300
  Angola $ 32 51 140 280
  Antigua si Barbuda $ 32 51 100 200
  Antile $ 32 5 1 100 200
  Arabia Saudită $ 38 60 110 220
  Argentina $ 32 51 110 220
  Armenia $ 38 60 140 280
  Australia $ 38 60 160 320
  Austria euro 35 56 150 300
  Azerbaidjan $ 38 60 120 240
  Bahamas $ 32 51 100 200
  Bahrain $ 32 51 100 200
  Bangladesh $ 32 51 100 200
  Belarus $ 38 60 110 220
  Belgia euro 35 56 150 300
  Benin $ 32 51 100 200
  Bolivia $ 32 51 120 240
  Botswana $ 32 51 100 200
  Bosnia si Herţegovina euro 32 51 100 200
  Brazilia $ 32 51 120 240
  Bulgaria euro 32 51 100 200
  Burkina Faso $ 32 51 100 200
  Burundi $ 32 51 120 240
  Cambodgia $ 32 51 100 200
  Camerun $ 32 51 100 200
  Canada $ 38 60 150 300
  Capul Verde $ 32 51 100 200
  Cehia euro 35 56 150 300
  Central africană (Republica) $ 32 51 100 200
  Chile $ 32 51 120 240
  Chineza (Republica Populara) $ 38 60 140 280
  Ciad $ 32 51 100 200
  Cipru euro 35 56 150 300
  Coasta de Fildeş $ 32 51 100 200
  Columbia $ 32 51 100 200
  Congo $ 32 51 100 200
  Coreea (Republica) $ 38 60 180 360
  Coreeana (Republica Populara Democrata) $ 30 48 120 240
  Costa Rica $ 32 51 110 220
  Croaţia $ 32 51 100 200
  Cuba euro 32 51 120 240
  Danemarca euro 35 56 150 300
  Djibouti $ 32 51 100 200
  Dominicana (Republica) $ 32 51 110 220
  Ecuador $ 32 51 110 220
  Egipt $ 32 51 100 200
  Elveţia euro 38 60 150 300
  Emiratele Arabe Unite $ 38 60 100 200
  Estonia euro 35 56 150 300
  Etiopia $ 32 51 110 220
  Fiji $ 38 60 120 240
  Filipine $ 32 51 100 200
  Finlanda euro 35 56 150 300
  Franţa euro 35 56 150 300
  Gabon $ 32 51 100 200
  Gambia $ 32 51 100 200
  Georgia $ 38 60 160 320
  Germania euro 35 56 150 300
  Ghana $ 32 51 100 200
  Grecia euro 35 56 150 300
  Guatemala $ 32 51 100 200
  Guineea $ 32 51 55 110
  Guineea-Bissau $ 32 51 100 200
  Guineea Ecuatoriala $ 32 51 100 200
  Guyana $ 32 51 100 200
  Haiti $ 32 51 110 220
  Honduras $ 32 51 100 200
  Hong Kong $ 53 85 250 500
  India $ 32 51 100 200
  Indonezia $ 38 60 100 200
  Iordania $ 38 60 100 200
  Irak $ 60 96 80 160
  Iran $ 38 60 100 200
  Irlanda euro 35 56 150 300
  Islanda $ 31 50 45 90
  Israel $ 30 48 85 170
  Italia euro 35 56 150 300
  Serbia şi Muntenegru euro 32 51 100 200
  Jamaica $ 32 51 110 220
  Japonia $ 53 84 250 500
  Kazahstan $ 38 60 100 200
  Kenya $ 26 42 60 120
  Kirgistan $ 22 35 60 120
  Kuwait $ 38 60 150 300
  Laos $ 32 51 100 200
  Lesotho $ 32 51 100 200
  Letonia euro 35 56 150 300
  Liban $ 38 60 100 200
  Liberia $ 32 51 100 200
  Libia $ 38 60 130 260
  Lituania euro 35 56 150 300
  Luxemburg euro 35 56 150 300
  Macedonia (fosta Republica Iugoslava a Macedoniei) euro 32 51 100 200
  Madagascar $ 32 51 100 200
  Malaysia $ 32 51 110 220
  Mali $ 32 51 100 200
  Malta euro 35 56 150 300
  Maroc $ 32 51 120 240
  Mauritania $ 32 51 100 200
  Mauritius $ 32 51 110 220
  Mexic $ 38 60 110 220
  Moldova $ 38 60 100 200
  Mongolia $ 38 60 110 220
  Mozambic $ 32 51 100 200
  Myanmar $ 32 51 100 200
  Namibia $ 32 51 100 200
  Nepal $ 32 51 110 220
  Nicaragua $ 32 51 110 220
  Niger $ 32 51 110 220
  Nigeria $ 32 51 160 320
  Norvegia euro 35 56 150 300
  Noua Zeelandă $ 38 60 160 320
  Olanda euro 35 56 150 300
  Oman $ 38 60 100 200
  Pakistan $ 32 51 140 180
  Panama $ 32 51 110 220
  Papua-Noua Guinee $ 32 51 100 200
  Paraguay $ 32 51 100 200
  Peru $ 32 51 110 220
  Polonia euro 35 56 150 300
  Portugalia euro 35 56 150 300
  Qatar $ 38 60 100 200
  Rwanda $ 32 51 100 200
  Rusa (Federaţia) $ 47 75 140 280
  Salvador $ 32 51 100 200
  Sao Tome si Principe $ 32 51 100 200
  Senegal $ 32 51 100 200
  Sierra Leone $ 32 51 100 200
  Singapore $ 38 60 150 300
  Siria $ 38 60 100 200
  Slovacia euro 35 56 150 300
  Slovenia euro 35 56 150 300
  Somalia $ 32 51 100 200
  Spania euro 35 56 150 300
  Sri Lanka $ 38 60 110 220
  S.U.A. $ 53 84 210 420
  Sudan $ 32 51 110 220
  Suedia euro 35 56 150 300
  Surinam $ 32 51 110 220
  Tadjikistan $ 38 60 100 200
  Tanzania $ 32 51 100 200
  Taiwan $ 38 60 110 220
  Thailanda $ 38 60 100 200
  Togo $ 32 51 100 200
  Tunisia $ 32 51 100 200
  Turcia $ 38 60 140 280
  Turkmenistan $ 38 60 110 220
  Ucraina $ 38 60 150 300
  Uganda $ 32 51 100 200
  Ungaria euro 35 56 150 300
  Uruguay $ 32 51 100 200
  Uzbekistan $ 38 60 100 200
  Venezuela $ 32 51 130 260
  Vietnam (Republica Socialista) $ 32 51 120 240
  Yemen $ 38 60 110 220
  Zair $ 32 51 100 200
  Zambia $ 32 51 100 200
  Zimbabwe $ 32 51 120 240
  Vatican euro 35 56 150 300
  San Marino euro 35 56 150 300

B. Încadrarea personalului în categorii de diurnă şi plafoane de cazare

I. Categorii de diurnă

În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-locţiitorul şi locţiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Pentru primul-ministru diurna se majorează cu 50%.

În categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.

II. Plafoane de cazare

Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurnă.

Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurnă.

NOTĂ:

a) Primul-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.

b) Personalul care asigură protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigură protecţia.

–––––––-

Note de subsol:

[1]: A se vedea articolul nr. 13 al Ordonanţei de urgenţă nr. 4/2009.

[2]: A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.630/2009.

[3]: Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 118/2010, se reduce cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în această hotărâre.

[4]: A se vedea articolul 10 al Legii nr. 285/2010, care aduce majorări cu 15% mai mari faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010 pentru salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în această hotărâre.

[5]: A se vedea OUG nr. 19/2012, care majorează cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar în două etape:

– cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012

– cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012

Exit mobile version