Impactul Noilor coduri asupra Dreptului Afacerilor este subiectul ediției a X-a a conferinței Dreptul afacerilor care va avea loc pe 09 și 10 mai 2014 la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Aula Magna.

Ediţia a X-a va fi dedicată unor teme noi, nesupuse încă atenţiei mediului juridic, centrate pe aspectele de noutate generate de intrarea în vigoare a noilor coduri (civile şi penale) în dreptul societar şi în dreptul insolvenţei.

Anul acesta, asociaţia Henri Capitant, una dintre cele mai prestigioase ONG-uri din mediul juridic internaţional, este coorganizator al conferinței.

Ca în fiecare an, Conferinţa Dreptul Afacerilor 2014 va găzdui reputaţi specialişti, cadre didactice şi practicieni în Dreptul Afacerilor (judecători, avocaţi, practicieni în insolvenţă, specialişti bancari) atât din Bucureşti, cât şi din Cluj şi Timişoara.

dr-afaceri

Invitat extraordinar dl. Prof. dr. Denis Mazeaud, Université Paris II, “Panthéon-Assas”, Paris,

Invitaţi speciali: Domnul Robert Marius Cazanciuc, Ministrul Justiţiei, Prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru, Prof. univ. dr. Viorel-Mihai Ciobanu

Organizatori: Universitatea Bucureşti, Facultatea de DreptSCPA Piperea&AsociaţiiEditura C.H. Beck şi Asociaţia Henri Capitant

Programul Conferinței și formularul de înregistrare

Taxă de participare: 400 lei + TVA.

Acreditare INPPI: 4 ore pregătire profesională pentru practicienii în insovenţă
Acreditare INPPA: 10 ore pregătire profesională pentru avocaţi

Speakeri
• Prof. univ. dr. Denis Mazeaud, Université Paris II, “Panthéon-Assas”, Paris
Temă: Reforma dreptului contractelor în Franta, cu o perspectivă asupra noului Cod civil român
• Conf. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, decanul Facultăţii de drept din cadrul Universităţii Bucureşti
Temă: Societatea fictivă în contextul noilor reglementări relative la simulaţie
• Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bucureşti, partener coordonator SCPA Piperea şi Asociaţii
Temă: Terorismul contractual
• Dr. Nicoleta Ţăndăreanu, Preşedinte al Secţiei Comerciale a Curţii de Apel Craiova
Temă: Întreruperea cursului prescripţiei prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei din perspectiva prevederilor art. 2537 pct. 2, 2539 şi 2541 NCC şi art. 689-695, 705-710 NCPC
• Simona Miloş, Preşedinte al Institutului Naţional pentru Pregătirea Specialiştilor în Insolvenţă (INPPI)
Temă: Destinul sinuos al codului insolvenţei: între aspiraţii şi realitate
• Conf. univ. dr. Radu Chiriţă, Facultatea de drept din cadrul Universităţii Babes-Bolyai Cluj-Napoca, partener coordonator SCPA Chiriţă şi Asociaţii
Temă: Protecţia creditorilor în noul Cod penal
• Conf. univ. dr. Mircea Bob, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Temă: Asocierea între soţi şi consecinţele succesorale ale acesteia
• Conf. univ. dr. Florin Aurel Moţiu, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, consilier al ministrului Justiţiei
Temă: Insolvenţa în contextul noilor Coduri
• Lector univ. dr. Aurel Ciobanu, Departamentul de Drept Penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, avocat
Temă: Nulităţile absolute în Codul de procedură penală în vigoare
• Prof. univ. dr. Radu Catană, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Temă: Eficienţă şi eficacitate în procedura insolvenţei
• Asist. univ. dr. Andra Roxana Ilie, Departamentul de Drept Penal al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, avocat colaborator senior SCPA Stoica şi Asociaţii
Temă: Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice
• Conf. univ. dr. Lucian Bercea, decanul Facultăţii de drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Temă: Influenţe ale noilor Coduri asupra standardelor de comportament în afaceri
• Conf. univ. dr. Cristina Rotaru, Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bucureşti, judecător ICCJ
Temă: Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
• Drd. Alexandru Dimitriu, avocat partener SCPA Piperea şi Asociaţii
Temă: Divizarea şi fuziunea ca modalităţi de reorganizare judiciară

- Publicitate -