Ministerul Finanțelor Publice implementează proiectului “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice (FOREXEBUG)”, cod SMIS 34952, pentru care a primit în anul 2012 finanțare nerambursabil din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Ca stat membru al Uniunii Europene, România s-a angajat să aplice standardele clasificaţiei economice a activităţilor guvernamentale COFOG nivel 2 pentru raportarea execuţiei bugetare, standarde care solicită informaţii mult mai detaliate din partea instituţiilor publice. De asemenea, în cadrul raporturilor cu instituţii financiare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială), Ministerului Finanţelor Publice i se solicită informaţii de detaliu privitoare la situaţia financiară a instituţiilor publice. în acest context, este necesară cunoaşterea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a execuţiei bugetare şi a angajamentelor bugetare detaliate la nivel primar, în profil funcţional şi economic, a tuturor celor aproximativ 15000 de instituţii publice şi operatori economici, consolidarea acestor informaţii într-o bază de date accesibilă atât Ministerului Finanţelor Publice, cât şi altor părţi interesate.

Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 12.726.075 lei.

Obiectivul general al Proiectului FOREXEBUG:
Creşterea eficienţei administraiei publice centrale şi locale şi a transparenţei administrative prin punerea la dispoziţia instituţiilor publice de instrumente moderne, standardizate, pentru raportarea situaţiilor financiare şi publicarea informaţiilor de detaliu privind utilizarea fondurilor publice, în conformitate cu clasificaţia bugetară.
Scopul proiectului:
Realizarea unui nou formular de raportare a execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare (inclusiv informaţii aferente angajamentelor legale) depuse lunar, de către fiecare instituţie publică, în format electronic, standardizat, securizat, cu creşterea gradului de încredere a datelor colectate prin acesta prin validări încrucişate cu date din trezorerie şi furnizarea de informaţii de încredere pentru uzul intern al MFP, al instituţiilor publice, al altor instituţii abilitate şi a publicului, atât de nivel de detaliu cât şi consolidate pe diverse paliere, în paralel cu utilizarea acestora pentru analize multicriteriale şi pe serii de timp, prin crearea unui sistem informatic dedicat şi integrat cu sistemul informatic al MFP.
Grupul ţintă:
Proiectul se adresează funcţionarilor care lucrează în serviciile financiare din cadrul fiecărui ordonator de credite, personalului propriu din cadrul unităţilor MFP teritoriale şi de la nivel central ce vor folosi direct sistemul FOREXEBUG.
Proiectul are impact şi asupra altor părţi interesate care conform atribuţiilor şi competenţelor primesc rapoarte elaborate de către MFP (instituţii financiare române, europene şi internaţionale, institute de statistică).mfinante_ro-FOREXEBUG

Consultanța, asistența tehnică şi management de proiect sunt realizate de AAM Management Information Consulting SRL. Costul total este de 1.914.990 lei + TVA.
Principalele activităţi prestate: 1. Analiză, proiectare funcţională şi redactare caiete de sarcini, 2. Suport în managementul de proiect, 3. Asistenţă în controlul calităţii, 4. Managementul şi însoţirea schimbării, 5. Informare şi publicitate

- publicitate -

Sistemul FOREXEBUG este realizat de consorţiul format din Intrarom SA (lider), Oracle România, TNS şi Romsys. Costul total este de 4.702.732 lei + TVA.
Principalele activităţi prestate: 1. Analiză şi proiectare de detaliu pentru sistemul ForExeBug, 2. Construirea sistemului ForExeBug, 3. Seminar de consultare si informare, 4. Pregătirea materialelor pentru instruirea reprezentanţilor grupurilor ţintă, 5. Instruirea reprezentanţilor grupurilor ţintă, 6. Testarea sistemului ForExeBug, 7. Punerea in funcţiune a sistemului ForExeBug.

Principalele rezultatele estimate a se obţine la finalul implementării proiectului FOREXEBUG sunt următoarele:
– Formular electronic de raportare a situaţiilor financiare dezvoltat pentru a fi utilizat de către entităţile raportoare. Numarul anexelor formularului va fi redus de la 43 la maxim 15 in vederea normalizarii si eficientizarii datelor
– Agregarea, centralizarea, consolidarea, reconcilierea automată a datelor colectate prin intermediul formular electronic de raportare a situaţiilor financiare.
– Generarea automată de rapoarte de sinteză (standard si adhoc) în funcţie de datele colectate prin intermediul formular electronic de raportare a situaţiilor financiare.
– Validarea automată a datelor privind execuţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor cu bugetelor aprobate şi programele actualizate ale entităţilor raportoare.
– Validarea automată a datelor privind plăţile efectuate de către instituţiile publice în sistemul TREZOR cu bugetelor aprobate şi programele actualizate ale acestora (entităţi raportoare).
– Aplicaţie dezvoltată şi funcţională pentru controlul angajamentelor bugetare ale entitatilor raportoare
– Formarea a 220 formatori ForExeBug, instruirea a 100 utilizatori finali, instruirea a 60 specialişti IT

LINK: pagina dedicată FOREXEBUG pe mfinante.ro

1 COMENTARIU