Consiliul Fiscal atrage atenția că, pe termen lung, măsura pare neutră din punct de vedere fiscal: suma din profit care beneficiază de scutire va merge către rezervele companiei, care devin impozabile imediat ce încep să fie utilizate.

În raport, Consiliul Fiscal atrage atenția că Executivul nu are avizul acestei instituții asupra măsurii de neimpozitare a profitului reinvestit, aviz impus de lege. Avizul a fost solicitat pe 21 aprilie, proiectul de act normativ a devenit OUG 19/2014, aprobată pe 23 aprilie de Guvern și publicată în pe 25 aprilie.

- Publicitate -

Analizând această măsură adoptată de Guvern, Consiliul Fiscal atrage atenția că recuperarea impozitului pe profit reinvestit era oricum posibilă, prin deducerea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor de amortizare, care poate fi calculată fie liniar, fie accelerat. În norma emisă de Executiv se menționează că amortizarea se va putea face în continuare, însă nu în formă accelerată ci linară.

Consiliul atrage atenția că, pe termen lung, măsura pare neutră din punct de vedere fiscal: suma din profit care beneficiază de scutire va merge către rezervele companiei, care devin impozabile imediat ce încep să fie utilizate.

În raportul Consiliului de menționează că decizia Executivului este oportună din punct de vedere economic, dar și că impactul negativ asupra bugetului va fi unul mai mare decât cel estimat de Executiv. Instituția remarcă faptul că în nota de fundamentare nu se explică cum s-a ajuns la estimările impactului bugetar, și că acestea au fost subestimate.

În opinia Consiliului, propunerea legislativă va permite companiilor să deducă din punct de vedere fiscal întreaga valoare de achiziție a mijloacelor fixe de natura echipamentelor tehnologice în anul punerii în funcțiune a acestora, diminuându-și corespunzător profitul impozabil. Instituția apreciază că majoritatea firmelor profitabile vor apela la această măsură.

Consiliul apreciază că totalul investițiilor pentru care s-ar putea aplica facilitatea este de 18 miliarde de lei.

În condițiile în care companiile vor beneficia de amortizarea bunurilor cât și de scutirea de impozit pe profit, pierderea la buget anualizată pentru 2014, ar fi, conform scenariului de bază, de 2,31 miliarde de lei. De asemenea, pierderile estimate pentru 2015 și 2016 ar fi de 2,53 și 2,67 miliarde de lei. Pentru 2017, Consiliul estimează o pierdere fiscală de 675 milioane de lei. Per total, pierderile ar depăși 7 miliarde de lei.

În schimb, potrivit estimărilor guvernamentale, pierderile bugetare aferente anului în curs sunt de 137 milioane de lei, în timp ce pentru anii 2015, 2016 și 2017 de 572, 604 și, respectiv, 153 milioane de lei.

Având în vedere diferențele de proporții între estimările sale și cele a MFP, Consiliul fiscal invită MFP să prezinte public ipotezele care au fundamentat analiza și maniera de cuantificare a
impactului la nivelul veniturilor bugetare a neimpozitării profitului reinvestit. De altfel, chiar în lipsa unor asemenea diferențe, un plus de transparență în ceea ce privește calculele de impact ar fi binevenit.

Date fiind toate cele de mai sus, Consiliul fiscal nu poate valida faptul că impactul măsurii propuse a fost reflectat corect în veniturile bugetare prognozate. În opinia Consiliului fiscal, dimensiunea ridicată a pierderilor de venituri și lipsa identificării explicite a categoriilor de cheltuieli vizate de reduceri compensatorii are potențialul de a compromite atingerea țintelor bugetare asumate pe termen mediu. Consiliul fiscal nu contestă oportunitatea acordării facilității scutirii de impozit a profitului reinvestit, considerând-o adecvată din perspectiva situației economice și a susținerii oferite mediului de afaceri, însă adoptarea acesteia nu trebuie făcută prin încălcarea legii, atât din perspectiva lipsei avizului său, cât și din cea a respectării regulilor fiscale instituite de LRFB.

Documente anexate:
2014-Consiliul-fiscal-opinie-neimpozitare-profitul-re.pdf

- Publicitate -