În perioada 15-16 mai 2014 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România a găzduit la Bucureşti cea de-a 81-a Reuniune a conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia. Tema reuniunii din acest an a fost securizarea frontierei externe şi facilitarea traficului licit de mărfuri.

În cadrul acestei reuniuni, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a fost reprezentată de dl Gelu Ştefan DIACONU, preşedinte, dl Romeo Florin NICOLAE, vicepreşedinte, şi dl Claudiu ARDELEANU, director general al Direcţiei Generale a Vămilor.

- Publicitate -

Au fost prezenți reprezentaţii Comisiei Europene, precum și reprezentanţii administraţiilor vamale ale celor 28 de state membre ale U.E. şi Turcia.  În spiritul bunei colaborări, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a fost reprezentat în cadrul acestei reuniuni în calitate de invitat.

Reuniunea şefilor vămilor din UE şi Turcia constituie cel mai important forum la nivel înalt pentru consultări şi schimburi de experienţă dintre administraţiile vamale. În cadrul acesteia, au fost discutate aspecte privind rolul vămii în facilitarea comerţului, sistemul integrat de management al frontierei, analiza de risc, controlul ulterior, aplicarea taxelor vamale, tehnologia informaţiei etc..

A fost subliniată totodată responsabilitatea enormă pe care România o are în cadrul Uniunii Europene, aceea de a asigura, printr-un management profesionist, securitatea celei de-a doua frontiere vamale ca lungime a Uniunii, peste 2070 de kilometri.

A fost prezentat şi procesul de reorganizare prin care a trecut ANAF în luna august a anului 2013, care a avut şi scopul de a eficientiza activitatea vamală, pentru a coordona centralizat toate activităţile pentru o utilizare mai eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare alocate, care  să conducă la atingerea unuia dintre obiectivele principale ale Agenţiei, acela de a preveni şi combate evaziunea fiscală.

Astfel, în cadrul celor două zile de întâlniri, reprezentanţii administraţiilor vamale din cele 28 de state membre ale U.E. şi Turcia au avut discuţii deschise şi productive despre cele mai importante provocări din domeniul vamal.

Administraţia vamală din România a făcut şi o demonstraţie practică, prezentând, în cadrul unor exerciţii, echipamentele de control nedistructiv şi echipele canine.

„Direcţia Generală a Vămilorîşi propune adoptarea sau promovarea de măsuri care să conducă la simplificarea formalităţilor vamale pentru operatorii economici implicaţi în comerţul internaţional licit cu mărfuri sau pentru călătorii care trec frontiera, simultan cu asigurarea securizării lanţului logistic, utilizând tehnici moderne de management al riscului, activităţi care să se desfăşoare într-un mediu informatizat pentru vamă şi comerţ“, a declarat în cadrul acestei reuniuni dl Claudiu ARDELEANU, director general al Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Materiale, prezentări – transmise de ANAF:
2014-informare-ANAF-scaner-roboscan.pdf
2014-prezentare-ANAF-echipe-canine-english.ppt

 

AeriaCamion carton 1

- Publicitate -