Am căutat pe anaf.ro informații oficiale, prezentate clar pentru un cititor care nu este de specialitate, privind procedura de urmat dacă un comerciant nu vrea să emită bon/factură fiscală. Nu am găsit. Oricum siteul ANAF este numai pentru consultanți și contabili, un cititor care nu este de specialitate nu poate găsi o informați utilă decât dacă … sună un consultant sau un contabil.

Am încercat să aflăm direct de la ANAF, iar ANAF-ul a răspuns de genul „citiți ordonanța și nu ne mai deranjați”.

Solicitare informații publice, transmisa de redactia CFNET 08.05.2014

Stimate domn/doamna,
Pentru informarea publicului, va adresez rugamintea sa ne comunicati punctual urmatoarele informatii de interes public:
1. Care sunt modalitatile (in scris, email, telefon, formular online) si procedura prin care o persoana fizica poate sesiza refuzul unui comerciant de a emite bonul fiscal pentru achiziția efectuată?
2. Care sunt modalitatile (in scris, email, telefon, formular online) si procedura prin care o persoana juridică poate sesiza refuzul unui comerciant de a emite factura fiscala pentru achiziția efectuată?
3. Care este instituția care primeste aceste sesizari si care sanctioneaza neemiterea bonului/ facturii fiscal?
4. Persoana care a efectuat achizitia si nu a primit bon/factura trebuie sa prezinte documente/dovezi? Care sunt acestea?
5. Sesizarile pot fi anonime?
6. Cum trebuie sa procedeze o persoana care a beneficiat/consumat serviciul/produsul (restaurant, service, frizerie, etc.), a platit catre comerciant, dar comerciantul refuza sa emita bonul/factura dupa ce a incasat banii?
7. Cum trebuie sa procedeze o persoana juridica care a achizitionat engross produse, a platit catre comerciant, dar comerciantul refuza sa emita factura dupa ce a incasat banii?
8. Cum trebuie sa procedeze o persoana juridica care a achizitionat engross produse, a platit catre comerciant, dar la inregistrarea in contabilitate observa ca a primit o factura „de drum” cu cod fiscal nevalid/societate inactiva?
9. Unde sunt publicate online informatii oficiale privind cele de mai sus si care sunt actele normative care reglementeaza/santioneaza aceste situatii?

In speranta unui raspuns punctual si complet, va multumim anticipat.

Raspunsul ANAF nr. 907549 / 20.05.2014

Către, CFNET (…)

Urmare solicitării dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

Reglementările legale privind emiterea bonului fiscal sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţiile operatorilor economici privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţă operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale şi să le predea clienţilor.
În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţă constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
– nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
– neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate;
– emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, respectiv emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele.

Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se face de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţă.

Referitor la societăţile aflate în inactivitate, vă facem cunoscut că, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabililor declaraţi inactivi şi partenerilor acestora li se aplică următoarele dispoziţii:
– contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.
– beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

Totodată, precizăm că pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la Secţiunea Acasa/Servicii on-line, poate fi consultat Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
Reclamaţiile şi sesizările se depun, în scris, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile teritoriale ale Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

- publicitate -