MFP: Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule, modificarea Ordinului comun nr. 490/407/2013 | PROIECT ORDIN

154

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule .

Prin OUG 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare, se instituie obligaţia elaborării unei proceduri de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit art. XV alin (6)  “procedura de efectuare a  plaţii titlurilor executorii va fi stabilită prin ordin comun al ministrului mediului si schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice, cu respectarea termenelor prevăzute la alin.(1)”

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare prevede următoarele:
plata sumelor prevăzute prin hotarâri judecatoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,  se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.
sumele plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgentă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică
– dobânzile stabilite de instanţele judecătoreşti se calculează până la data  plăţii integrale.

Proiectul de Ordinul comun privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, conţine următoarele prevederi principale:

 • Cererile de restituire ale contribuabililor având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/ a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi orice alte sume  stabilite prin hotărâri judecătoreşti:

–  se depun la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului  pentru Mediu, după caz;
– termenul de depunere este termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire
se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, putandu-se prelungi în cazul solicitării de documente suplimentare.

 • La cererea de restituire se anexează urmatoarele documente:

– hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată;
-actul de identitate – copie, împreună cu împuternicirea reprezentantului legal, după caz.

 • Documentele depuse la organul fiscal competent vor fi transmise Administraţiei Fondului pentru Mediu (transmiterea putând fi efectuată şi în sistem electronic), în vederea stabilirii graficului de plată a tranşelor anuale. Acesta va fi comunicat  organului fiscal competent (putând fi transmis  şi în sistem electronic)în termen de 5 zile de la data înregistrării documentelor primite.
 • Prin procedura de efectuare a plăţilor s-a stabilit ca plata tranşelor anuale să se efectueaze conform graficului stabilit de Administraţia Fondului pentru Mediu iar perioadele de restituire s-au stabilit astfel :

– pentru prima tranşă anuală – luna următoare datei comunicării graficului de către Administraţia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent
– pentru următoarele tranşe anuale –  lunile aprilie şi noiembrie ale fiecăruia dintre următorii 4 ani, în funcţie de data depunerii cererii.

 • Sumele de plată stabilite prin hotarârile judecatoreşti se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, iar dobânzile se calculează până la data plăţii integrale, respectiv data stabilită prin borderoul întocmit de organul fiscal. 
 • Sumele de plată  se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru de mediu, la bugetul Fondului pentru Mediu. 
 • În vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, verifică datele din  evidența analitică pe plătitori, precum şi a existenței unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, înainte de plata fiecărei tranşe şi realizează compensările legale.
 • În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase urmare efectuării eventualelor compensări, se va întocmi de către organul fiscal competent, Borderoul privind programarea plătii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, o copie a acestuia fiind transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediu. Programarea pe zile a contribuabililor se face la data stabilită în Borderou, respectiv în Inştiinţarea de restituire sau Nota privind restituirea unor sume, după caz.
 • În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul persoanelor fizice restituirea se efectuează fie în cont bancar fie în numerar la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului în funcţie de opţiunea acestuia.
 • Procedura de efectuare a plăţilor stabilită prin prezentul ordin, se va aplica şi cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri executorii, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 8/2014, respectiv cererilor de restituire pentru care nu s-au comunicat contribuabililor solicitanţi decizia de restituire şi nota de restituire.

Referințe anexate:
Proiect Ordin  – publicat în data de 06.06.2014
Anexa 11 
Referat de aprobare 

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Dupa ce ca ne,a dat aceasta ordonanta ilegala,nici nu respecta ceea ce scrie in ea.Eu am depus actele de 4luni de zile si inca nu am primit tabelul cu esalonarea platilor.Mergeti la vot si votati cu Ponta,ca o sa ne dea la toti,nimic,Are dreptate Basescu cand spune ca e cel mai mare mincinos.Sia batut joc de noi.A spus ca nu are bani in buget,iar ministerul mediului cheltuieste zeci de mii de euro pe niste reclame.Acolo sunt banii pe care trebuie sa nii dea.Ce tara este asta cand nu especta hot.judecatoresti definitive.