ORDONANŢA DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale a fost aprobată de Guvern în ședința din 18 iunie 2014.

Măsurile principale stabilite de Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern sunt:
– se reglementează o excepție în privința obligației de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligații declarative și nu au un domiciliu fiscal în România.
– se reglementează posibilitatea emiterii și comunicării actelor administrative fiscale și în formă electronică.
– se reglementează posibilitatea contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale, utilizând mijloacele de transmitere la distanță.
– se reglementează regulile care stabilesc aceste posibilități și condițiile în care se realizează.
– se reglementează posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorități publice, documentele privind situația fiscală a unui contribuabil.
– creanțele stabilite de alte organe și transmise spre recuperare ANAF se includ în sfera de aplicare a eșalonării de plată, astfel încât vor constitui obiect al eșalonării toate obligațiile de plată existente în evidența organului fiscal.
– se reglementează situațiile în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanției.
– se anulează impozitul pe venitul agricol, proporțional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi.

- publicitate -