UPDATE 18 iunie 2010: MFP a publicat un proiect de OUG pentru modificarea si completarea Codului fiscal.

Pe surse media publice au aparut documente de lucru privind un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Documentele nu sunt publicitate pe sursele oficiale, pe mfinante.ro. Prin proiectul in lucru, conform Notei de fundamentare, se propun urmatoarele masuri fiscale:

In domeniul impozitului pe profit
– mentinerea prevederilor legate de recuperarea diferita a pierderilor externe doar pentru sediile permanente situate in alte state decat state membre ale Uniunii Europene/Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.

In domeniul impozitului pe venit
– Recalificarea unor raporturi juridice care indeplinesc conditiile pentru a fi considerate raporturi care genereaza activitati dependente aplicand principiul prevalentei economicului asupra juridicului.
– Stabilirea unui plafon minim pentru venitul net anual dintr-o activitate independenta determinat pe baza de norme de venit la nivel de un salariu de baza minim brut pe tara in plata multiplicat cu 12 luni.
– Modificarea cotelor de cheltuiala forfetara acordata la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuala in sensul diminuarii acesteia de la 40% la 20% iar in cazul veniturilor de aceasta natura provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala de la 50% la 25%.
– Impozitarea incepand cu 1 iunie 2010 a urmatoarelor venituri ale persoanelor fizice:

– veniturile din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente,
– veniturile din dobanzile din sistemul economisire creditare in domeniul locativ,
– veniturile obtinute din dobanzi pentru depozite la termen, si/sau instrumente de economisire de catre persoane fizice rezidente cu cota de 16%, indiferent de data constituirii depozitului/dobandirii instrumentului financiar,
– tichetele de masa,
– tichetele de cresa,
– tichetele de vacanta,
– tichetele cadou,
– salariile compensatorii, si anume sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
– sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie;
– veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator;
Referitor la impozitarea salariilor programatorilor IT, prin comunicat de presa din 27 mai 2010, MFP a precizat ca: „…. in proiectul de lege privind unificarea bazelor de impozitare, in scrisoarea de intentie care urmeaza a fi transmisa de catre autoritatile romane catre Fondul Monetar International cat si in memorandumul de intelegere cu Uniunea Europeana nu exista nici un angajament privind eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit in cazul programatorilor IT. „

- publicitate -

– Unificarea cotei de impunere a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cadrul societatilor inchise la 16%, cu impunere anticipata in timpul anului de 10% pentru persoane fizice rezidente.
– Modificarea cotei de impunere anticipata (de la 1% la 10%) a castigurilor din operatiuni de vanzare cumparare valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen pentru persoane fizice rezidente.
– La calculul castigului net si a impozitului aferent in cazul transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli :

– pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 se determina castigul net aferent acestei perioade in functie de perioada de detinere (365 de zile) si se asimileaza castigului net anual.
– pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 se determina castigul net aferent perioadei indiferent de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual.
– castigul net asimilat castigului net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate pe fiecare din cele doua perioade ale anului 2010.

Impozitul aferent castigurilor nete aferente fiecareia din cele doua perioade se determina astfel:

– pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 mai 2010 prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si respectiv 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual;
– pentru perioada 1 iunie 2010 – 31 decembrie 2010 prin aplicarea cotei de impunere de 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.
Pierderile nete aferente celor doua perioade se reporteaza in anul urmator.

– Eliminarea plafonului de venit neimpozabil de 600 lei pentru castigurile din jocuri de noroc si unificarea cotei de impunere a acestor venituri la 25%.
– Abrogarea prevederilor articolului 14, alineatul (3) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la optiunea acordata sportivului profesionist, care a incheiat cu o structura sportiva o conventie civila, de a i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, in conditiile legii.
– Alte masuri tehnice generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor Codului fiscal.

In domeniul impozitului pe veniturile nerezidentilor
– Impozitarea veniturilor obtinute din dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente detinute de persoane nerezidente, a dobanzilor la depozitele la termen si/sau instrumente de economisire a persoanelor fizice nerezidente, precum si a veniturilor obtinute de nerezidenti din Romania din transferul instrumentelor financiare derivate.
– Unificarea cotei de impunere a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cadrul societatilor inchise la 16%, cu impunere anticipata in timpul anului de 10% pentru persoane fizice nerezidente.
– Modificarea cotei de impunere anticipata a castigurilor din operatiuni de vanzare cumparare valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen de la 1% la 10% pentru persoane fizice nerezidente.
– Se va acorda credit fiscal numai persoanelor fizice si juridice rezidente care obtin venituri din state cu care Romania are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri.
– Majorarea cotei de impunere a venitului obtinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente.
– Alte masuri generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor Codului fiscal si Conventiilor de evitare a dublei impuneri.

In domeniul impozitelor si taxelor locale
– Majorarea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice care detin mai multe locuinte in afara celei de domiciliu, care nu sunt inchiriate, dupa cum urmeaza:
a) cu 30% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 100% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 200% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Documente atasate:
OUG-modificare-cod-fiscal-2010-21-05-2010.pdf
nota-de-fundamentare-OUG-modificare-cod-fiscal-21-05-2010.pdf