După zeci de zile in care au fost „dezbătute public” proiecte de legi care au fost publicate si apoi retrase la solicitarea prim-ministrului României,
după zeci de articole și știri despre reglementari fiscale din noile proiecte rescrise, retrimise, prezentate pe la conferinte,
am trimis pe 8 august 2014 către Ministerului Finantelor Publice următoarea solicitare de informații de interes public:

Subiect: cerere informatii de interes public

Stimate domn/doamna

In baza prevederilor legale privind liberul acces la informații
publice si transparenta decizională vă adresam rugamintea sa publicati
online sau sa ne transmiteti pe adresa de email info@codfiscal.net
urmatoarele documente de interes public:

– proiectele Codului fiscal si Codului de procedura fiscala,
versiunile aflate in analiza/dezbatere interinstitutionala si toate
versiunile ulterioare;
– nota de fundamentare / expunerea de motive, referatul de aprobare
privind necesitatea adoptării actului normativ propus, studiile de
impact;
– propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare
primite sau care vor fi primite de la institutii/organizatii din
mediul academic, de afaceri, ONG privind aceste proiecte de acte
normative, precum și răspunsul MFP privind preluarea/nepreluarea
acestor propuneri.

Solicităm publicarea acestor documente pentru asigurarea unui proces
decizional transparent, pe modelul Comisiei Europene –
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm.

De asemenea, apreciem ca sunt nocive articole cu titlul de
exclusivitate care citeaza ca sursa „… ultima formă a proiectului
noului Cod Fiscal, redactat după retragerea de pe site-ul Ministerului
Finanţelor şi obţinută de MEDIA…”

Cu stima,

… ASTEPTAM RASPUNSUL, până atunci citiți articolul publicat pe bursa.ro MINISTERUL FINANŢELOR CONTINUĂ DEZBATEREA CODULUI FISCAL ABSENT Câinii latră că Petreasca trece

- Publicitate -

1 COMENTARIU