MFP: Scrisoarea cadru pentru bugetele pe anul 2015

121

Ministerul Finantelor Publice a publicat Scrisoarea cadru pentru bugetele pe anul 2015, Formularele aferente și Documentul sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018.

BUGET DE STAT, ASIGURARI SOCIALE
Scrisoare cadru 2015 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite / format .doc
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018
Formulare proiect buget de stat
Formulare de fundamentare
Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj

BUGETE LOCALE
Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
Formulare proiect buget
Formulare de fundamentare a finanţării programelor
Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare în cadrul programelor de postadrerare
Formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale

Formularele pot fi descarcate de pe http://www.mfinante.ro/scrisoare.html

- Publicitate -

1 COMENTARIU