MFP: Modificarea HG 332/2014 – schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor | PROIECT HG

87

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Ca urmare a încetării la data de 30.06.2014 a aplicabilităţii Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 87 și 88 din tratat şi intrării în vigoare la data de 01.07.2014 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, se impun modificări ale H.G. nr. 332/2014, în vederea armonizării cu noile prevederi comunitare în materie de ajutor de stat regional.

- Publicitate -

Modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă instituită prin H.G. nr. 332/2014 propuse în proiectul de Hotărâre a Guvernului sunt în concordanţă cu recomandările cuprinse în Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7874/23.07.2014 şi se referă la:
– actualizarea bazei legale, prin înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ,
– introducerea unor noi domenii de activitate exceptate (sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta),
– menţionarea prevederii legale privind formula de calcul a ajutorului de stat pentru proiecte mari de investiţii,
– introducerea unor definiţii noi (firmă în dificultate, comercializarea produselor agricole, producție agricolă primară, produse agricole).

Ca urmare a interesului manifestat de mediul de afaceri, în special de către reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi la propunerea acestora, s-a agreat oportunitatea reducerii numărului minim de locuri de muncă de la 20 la 10, în scopul facilitării accesului la finanţare a tuturor antreprenorilor indiferent de mărimea acestora.

Referinţe anexate:
Proiect Hotărâre  – publicat în data de 02.09.2014
Notă de fundamentare 

- Publicitate -