Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Ca urmare a încetării la data de 30.06.2014 a aplicabilităţii Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 87 și 88 din tratat şi intrării în vigoare la data de 01.07.2014 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, se impun modificări ale H.G. nr. 332/2014, în vederea armonizării cu noile prevederi comunitare în materie de ajutor de stat regional.

Modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă instituită prin H.G. nr. 332/2014 propuse în proiectul de Hotărâre a Guvernului sunt în concordanţă cu recomandările cuprinse în Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7874/23.07.2014 şi se referă la:
– actualizarea bazei legale, prin înlocuirea Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ,
– introducerea unor noi domenii de activitate exceptate (sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta),
– menţionarea prevederii legale privind formula de calcul a ajutorului de stat pentru proiecte mari de investiţii,
– introducerea unor definiţii noi (firmă în dificultate, comercializarea produselor agricole, producție agricolă primară, produse agricole).

Ca urmare a interesului manifestat de mediul de afaceri, în special de către reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi la propunerea acestora, s-a agreat oportunitatea reducerii numărului minim de locuri de muncă de la 20 la 10, în scopul facilitării accesului la finanţare a tuturor antreprenorilor indiferent de mărimea acestora.

Referinţe anexate:
Proiect Hotărâre  – publicat în data de 02.09.2014
Notă de fundamentare 

- publicitate -