ANAF – Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizează concursuri:
– pe 1 octombrie 2014 (proba scrisa), pentru ocuparea a 36 posturi la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabil,
– pe 4 octombrie 2014 (proba scrisa), pentru ocuparea a 355 posturi la Directia generala antifrauda fiscala, din care 71 de posturi sunt in cadrul Directiei de combatere a fraudelor.

Conform Regulamentului de desfasurare a concursului, poate participa la concurs orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in specialitatea studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum urmeaza:

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.

Lista posturilor si alte informații utile sunt publicate pe pagina https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Anunturi_R/antifrauda2014_1octombrie.htm si https://static.anaf.ro/static/5/Anaf/anunt_dgamc_01102014.pdf / https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_anaf/anunturi/resurse_umane/Concursuri/

- publicitate -