Direcţia generală de analiză macroeconomică şi politici financiare din cadrul MFP a realizat şi publicat în luna iunie 2014 studiul „Sisteme de impozitare în Uniunea Europeană”.

Studiul prezintă o comparaţie succintă a sistemului de impozitare din România comparativ cu un eşantion de ţări din cadrul UE (Ungaria, Danemarca, UK, Franţa şi Germania), ţinând cont de caracteristicile principale ale sistemelor de impozitare din perspectiva contribuţiei impozitelor directe, indirecte şi a contribuţiilor sociale la realizarea veniturilor bugetare.

Potrivit autorilot studiului, din analiza sistemelor de impozitare în rândul statelor membre ale UE, reiese că dacă la nivelul UE15, ponderile taxelor directe, indirecte şi a contribuţiilor sunt relativ egale, în noile state membre impozitarea directă ocupă o pondere mai mică în total venituri.

Cea mai mică pondere a impozitelor directe în total impozite la nivelul anului 2010 o are Lituania (numai 17,4%), urmată de Bulgaria (18,8%) şi Slovacia (19,1%) [Ţări care împreună cu România pun accent pe impozitarea indirectă]

Toate aceste ţări au adoptat sisteme de impozitare cu cote fixe care conduc la o reducere puternică a impozitelor directe faţă de cele indirecte.

- publicitate -

România ocupă la nivelul anului 2010, locul 3 în ceea ce priveşte ponderea impozitelor indirecte (45,2%) în total impozite, primele poziţii fiind ocupate de Ungaria (45,5%) şi Bulgaria (55,4%).
Sistemele de taxare din Germania şi Franţa, care pun accent pe contribuţiile de asigurări sociale sunt la polul opus cu cele din Danemarca, Suedia şi Marea Britanie, unde ponderea contribuţiilor sociale în totalul veniturilor este redusă [ Accentul în aceste state este pus pe impozitele directe ].

STUDIUL INTEGRAL
Comentarii cursdeguvernare.ro Document / Reducerea CAS – prin prisma cifrelor Ministerului de Finanțe: Analiza comparativă cu sistemele europene – în dezacord cu măsura

2014_06_sisteme_imp_UE_directe_indir_contributii