Statul român: Felicitări pentru nou-născut, ai 2 LEI reducere de impozit !?!

149

Urarea din titlul nu este ipotetică, este realitatea care rezultă din legislația statului român.  Dacă ai un copil minor și un salariu brut de 2.950 lei, deducerea personală la calculul impozitului pe salarii este de 10 lei,  rezultând o reducerea lunară a impozitului de 2 LEI;

Potrivit Institutului Naţional de Statistică,
numărul de nou-născuţi în ROMÂNIA în 2013 – 180.000 de noi-născuți– reprezintă cel mai mic nivel al natalităţii de la cel de-al Doilea Război Mondial până în prezent.

Potrivit Codului Fiscal,
– dacă ai un salariu brut de peste 3.001 lei (2.104 lei net), nu ai dreptul la NICIO REDUCERE a impozitului, chiar dacă ai 2,3,5 copii minori;
– dacă ai un salariu brut sub 3.000 lei (2.104 lei net), ai dreptul la o reducere lunară a impozitului de minim 2 LEI ȘI MAXIM 104 LEI;
reducerea este maximă – 104 lei – , dacă ai cel mult 1.000 lei salariu brut și cel puțin 4 persoane în întreținere;
– dacă ai un copil student cu bursă de 251 lei, atunci nu ai dreptul la NICIO REDUCERE a impozitului, indiferent de venit;
– dacă ești PFA sau obții venituri din investiții, drepturi de autor etc., nu ai dreptul la NICIO REDUCERE a impozitului, chiar dacă ai 2,3,5 copii minori.

Concluzia care rezultă din legislația fiscală actuală este că statul român nu dorește creșterea natalității, și în mod special, la nivelul familiilor formate din persoane angajate cu venituri peste medie sau din liber profesioniști (PFA, avocați, artiști etc.). .

Sistemul deducerii personale poate fi considerat o măsură socială, dar reducerea de impozit este nesemnificativă chiar și pentru persoanele cu venituri brute sub 1.000 lei.

ART. 56 din Codului Fiscal prevede că persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală.
Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut
1. de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 650 lei.
2. între 1.000,01 lei şi 3.000 lei, inclusiv: deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice;
3. peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.

Proiectul NOULUI COD FISCAL, cuprinde aceleași prevederi:
Deducere personală
Art. 84. – (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.
(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.
(4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.
(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.
(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.
(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

- Publicitate -