AC15-2 (1) Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 153^1, are prefixul “RO”, conform Standardului international ISO 3166 – alpha 2.
(2) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.
(3) Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele nestabilite in Romania care sunt obligate la plata TVA in Romania conform art. 150 alin. (1) pot fi scutite de inregistrarea in scopuri de TVA in Romania.
(4) Persoanele inregistrate:
a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;
b) conform art. 153^1 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA:
1. furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) – (6) si art. 151;
2. beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru, catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2). AC15-2
AC15-2 (1) Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 153^1, are prefixul ®RO¯, conform Standardului international ISO 3166 – alpha 2.
(2) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.
(3) Departamentele unei institutii publice se pot inregistra pentru scopuri de TVA, daca pot fi considerate ca parte distincta din structura organizatorica a institutiei publice, prin care se realizeaza operatiuni impozabile.
(4) Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele nestabilite in Romania pot fi scutite de inregistrarea pentru scopuri de TVA, conform prezentului capitol.
(5) Persoanele inregistrate:
a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optionala daca persoana beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 si lit. i);
AC15-2
a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optionala, daca persoana beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i);
AC15-2 b) conform art. 153^1 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorului de fiecare datã când realizeazã o achizitie intracomunitarã de bunuri. Comunicarea codului este optionalã în cazul în care persoana respectivã beneficiazã de prestãri de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constând în livrãri de bunuri si prestãri de servicii este interzisã comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut în temeiul art. 153^1, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. AC15-2
b) conform art. 153^1 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizorului, de fiecare data cand realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri. Comunicarea codului este optionala in cazul in care persoana respectiva beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constand in livrari de bunuri si prestari de servicii este interzisa comunicarea codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut in temeiul art. 153^1, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor.
AC15-2 (6) Persoana impozabila nestabilita in Romania, care si-a desemnat un reprezentant fiscal, va comunica denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 reprezentantului sau fiscal, clientilor si furnizorilor sai, pentru operatiunile efectuate sau de care a beneficiat in Romania. AC15-2

- publicitate -

2 COMENTARII