Miercuri, 17 septembrie 2014, ministrul Finanțelor Publice Ioana-Maria Petrescu a prezentat, împreună cu vicepremierul Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și alături de premierul României, Victor Ponta concluziile studiului privind efectele macroeconomice ale reducerii TVA la făină, pâine şi specialităţi de panificaţie.

Documente anexate:
Evaluarea ex – post a efectelor macroeconomice ale reducerii TVA la făină, pâine şi specialităţi de panificaţie

mfp-logo-mareCOMUNICATE DE PRESĂ MFP – Concluziile studiului privind evaluarea ex-post a efectelor macroeconomice ale reducerii TVA la făină, pâine și specialități de panificație

„După un an de la aplicarea măsurii de reducere a TVA la 9% s-a dovedit că măsura a fost una corectă și din punct de vedere al prețurilor care au scăzut cu 10%, dar și pentru piața de morărit și panificație”, a precizat ministrul Finanțelor Publice, Ioana Maria Petrescu.

Ministrul Finanțelor Publice a menționat că datele statistice de până acum arată clar că reducerea TVA la făină şi pâine a avut un impact pozitiv asupra diminuării fenomenului de „economie ascunsă”.

„Din estimările MFP şi Comisiei Naţionale de Prognoză rezultă că în perioada septembrie 2013 – iulie 2014 evaziunea la pâine a indicat o reducere de aproximativ 300 milioane de lei, plecând de la următoarele ipoteze: cantitatea suplimentară de pâine livrată de agenţii economici a fost de 88.000 de tone, iar preţul mediu al pâinii şi al produselor de franzelărie publicat de INS în ultimele şase luni a fost de 3,49 lei/kg”, a declarat Ioana Maria Petrescu.

„Numărul societăților, cele care au lucrat la negru, s-a diminuat semnificativ, am avut în această perioadă o creștere a producției fiscalizate. Eu mă declar mulțumit”, a adăugat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Rezultatele evaluării ex-post a efectelor reducerii TVA de la 24% la 9% au fost salutate și de premierul României, Victor Ponta.

„A fost un proiect de succes. A fost important și parteneriatul cu mediul privat. Cred că trebuie mulțumit tuturor celor care lucrează în domeniu. Asta îmi dă speranță că și celelalte măsuri adoptate, cum este reducerea CAS vor avea același succes”, a precizat premierul Victor Ponta.

Concluziile studiului privind evaluarea ex-post a efectelor macroeconomice ale reducerii TVA la făină, pâine și specialități de panificație

Producţia de făină şi pâine a crescut încă din luna septembrie 2013, comparativ cu septembrie 2012, cu aproape 10 mii tone în cazul pâinii şi cu 20 mii tone la făină. În termeni relativi, în septembrie 2013 şi iunie 2014 s-au înregistrat cele mai ridicate sporuri: 20,2% la pâine şi 27,1% la făina de grâu şi secară, respectiv 22,6% la pâine şi 25,1% la făina de grâu şi secară.

Pentru perioada post introducere TVA redus la pâine, adică septembrie 2013- iunie 2014 (ultimele date oficiale disponibile), cifrele arată o creștere de 18% pe producția de pâine, aproape 16% pe făină.

Producţia de făină, pâine şi produse de patiserie

– modificare procentuală faţă de aceeaşi perioadă din anii precedenţi, % –

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MFP.

Îmbunătățirea profitabilității și productivității muncii

Din punct de vedere a valorii profitului brut, semestrul al doilea al anului 2013 (cu 4 luni de aplicare a reducerii TVA) reprezintă un semestru cu rezultate deosebite.

Profitul brut realizat în 2013 a fost mai mare decât cel din 2012, aproape în exclusivitate datorită rezultatelor din semestrul al doilea.

În termeni valorici, profitul brut a fost în anul 2013 de 67,5 mil. lei în sectorul „fabricării produselor de morărit” şi de 181,8 mil. lei în sectorul de fabricare a pâinii şi produselor de patiserie ceea ce înseamnă un total de 250 mil. lei în ambele activităţi, faţă de 169 mil. lei în anul 2012.

Având în vedere că la nivelul semestrului I 2013 profitul brut a fost mai mic decât cel din semestrul I 2012, se poate aprecia că cele aproape 100 mil. lei de profit brut suplimentar provin din activitatea semestrului II, stimulată de aplicarea măsurii de reducere a TVA. Faţă de semestrul I 2013, în semestrul II 2013 profitul brut a fost cu 20 mil. lei mai mare în sectorul de fabricare a produselor de morărit şi cu 84 mil. lei în sectorul de fabricare a pâinii şi produselor de patiserie.

Evoluţia ratei profitabilităţii în activitatea de fabricare a pâinii şi produselor de patiserie

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MFP.

În anul 2013 productivitatea muncii a continuat să se îmbunătăţească, deşi societăţile care şi-au oficializat producţia sau locurile de muncă au fost în general societăţi mici, cu nivele mai reduse de eficienţă.

Productivitatea muncii

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MFP.

Pe de altă parte, a precizat ministrul finanțelor publice, se poate aprecia că obligaţiile bugetare ale sectorului de morărit şi panificaţie au fost superioare nu numai din perspectiva strictă a TVA ci şi din perspectiva impozitului pe profit, CAS şi a impozitului pe veniturile salariale.

Analiza cantităţilor produse şi livrate de făină, pâine şi produse de patiserie relevă următoarele tendinţe manifestate după reducerea TVA:

    • creşterea semnificativă a cantităţilor de făină şi pâine livrate în mod oficial şi declarate de agenţii economici;
    • reducerea TVA pe întregul lanţ de valorificare a materiei prime a stimulat şi producţia de produse de patiserie, chiar dacă cota de TVA pentru acestea nu s-a redus;
    • livrările care s-au majorat au fost îndeosebi cele pentru piaţa internă, ceea ce susţine impactul semnificativ pe care măsura l-a avut asupra economiei ascunse.

Exporturile

Exporturile cantitative au înregistrat creşteri superioare celor de la import ceea ce susţine concluzia unui impact mai puţin semnificativ al reducerii TVA asupra deteriorării balanţei comerciale pentru produsele de panificaţie.

În perioada septembrie 2013-mai 2014 exportul de făină s-a majorat cu aproape 34% iar cel de produse de brutărie cu 28,5%.

Preţuri şi rata anuală a inflaţiei

Evoluţia din ultimele 4 luni ale anului 2013 în ceea ce priveşte preţurile celor două componente (pâine şi făină) a condus la o scădere cu 11,39% pentru pâine şi de 8,82% pentru făină în luna decembrie 2013 faţă de decembrie 2012. Aceste scăderi de preţ au avut o influenţă pozitivă asupra inflaţiei anuale din decembrie 2013, care a atins un minim istoric de 1,55%.

    De la aplicarea măsurii de reducere a TVA la 9% la categoria pâine şi alte specialităţi, s-a înregistrat deflaţie atât la pâine cât şi la făină, prin reduceri semnificative de preţ ce au ajuns la -11,43% la pâine, respectiv -10,09% la făină, în luna iulie 2014, faţă de iulie 2013.

Datele statistice din perioada septembrie – decembrie 2013 arată că practic nu au existat societăţi comerciale care să nu opereze reduceri de preţuri, sau care, din contră, să înregistreze majorarea preţurilor la pâine şi produse de panificaţie.

În perioada septembrie 2013 – iulie 2014 faţă de perioada precedentă similară, cea mai importantă scădere de preţ s-a înregistrat la categoria „pâine” (-10,25%), în timp ce la făină preţurile de consum s-au redus cu 7,86%. Aceste evoluţii au condus la o scădere cu 7,69% la nivelul grupei „produse de morărit şi panificaţie”.

Impact bugetar

În ceea ce priveşte implicaţia asupra veniturilor bugetului general consolidat, determinată de reducerea cotei de TVA de la 24% la 9% asupra livrărilor de făină, pâine şi specialităţi de panificaţie, în perioada septembrie 2013-iunie 2014, aceasta este de -281,4 milioane lei, în condiţiile aplicării unui grad de colectare de 73,6%. În programul evaluat iniţial impactul era de 281,7 milioane lei, înregistrându-se o abatere de program în favoarea bugetului general consolidat de +0,3 milioane de lei.

 

- Publicitate -