MFP: Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 | PROIECT OUG

46

Sâmbătă, 26 septembrie 2014, MFP a publicat proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. În nota de fundamentare, MFP precizează:

La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune:

a) majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 133,8 milioane lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.378 milioane lei şi majorarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu 1.511,8 milioane lei.
Diminuarea veniturilor se datorează în principal scăderii contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe fondul diminuarii cotei de contribuții de asigurări sociale datorate de către angajatori potrivit Legii nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

b) majorarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii, cu suma de 133,8 milioane lei, datorată creșterii cu suma de 171,8 milioane lei la titlul “Asistenţă socială” şi a diminuării cu suma de 38 milioane lei a cheltuielilor de administrare şi funcţionare a sistemului public de pensii.

Pentru titlul “Asistenţă socială” s-a avut în vedere:
– la Casa Națională de Pensii Publice majorarea cu suma de 251,3 milioane lei a cheltuielilor cu asistența socială ca urmare a creșterii pensiei medii plătite pe primele 8 luni a.c. la 817 lei față de pensia medie avută în vedere la elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 de 812 lei.
– la casele de pensii sectoriale diminuarea cu suma de 79,5 milioane lei a cheltuielilor cu asistența socială ca urmare a scăderii numarului mediu de pensionari și a pensiei medii plătite pe primele 8 luni a.c. față de indicatorii avuți în vedere la elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Astfel față de 154,6 mii pensionari plătiţi prin Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, cu o pensie medie lunară de 2.588 lei, cât s-a prognozat pentru anul 2014, pe primele 8 luni a.c. s-au acordat pensii unui număr mediu de 152,2 mii persoane cu o pensie medie lunară de 2.586 lei.

c) diminuarea cheltuielilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 12,9 milioane lei.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune:

a) diminuarea veniturilor sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 39,8 milioane lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 15,1 milioane lei și a subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu 24,7 milioane lei.

b) diminuarea veniturilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de 11,9 milioane lei.

c) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 39,8 milioane lei, datorată scăderii cu suma de 30 milioane lei la titlul „Asistenţă socială” și a cheltuielilor de administrare şi funcţionare a sistemului de asigurări pentru şomaj cu suma 9,8 milioane lei.

Cheltuielile de la titlul “Asistenţă socială” se propun a fi diminuate ca urmare a scăderii nivelului indemnizaţiei medii lunare plătite pe primele 8 luni la 397,4 lei, faţă de o indemnizaţie medie lunară de 491 lei avută în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2014.

Documente anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 27.09.2014
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 1/01
Anexa 1/02
Anexa 1/03
Anexa 1/04
Anexa 2

- Publicitate -

1 COMENTARIU