Ministerul Finantelor Publice a publicat pentru consultare publica proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Proiectul cuprinde modificări la Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”.

MFP precizează că proiectul de OUG este necesar pentru crearea cadrului legal care să permită punerea efectivă în aplicare a schemei de ajutor de stat, prin delimitarea clară a responsabilităţilor pentru fiecare entitate implicată în gestionarea acestei scheme, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Este necesar să se stabileasca faptul că Autoritatea Rutieră Română este desemnată drept Administrator al schemei de ajutor de stat și emite decizii de aprobare a cererilor de restituire de accize, răspunzând de realitatea, corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în deciziile emise conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Deciziile de aprobare a cererilor de restituire reprezintă documente justificative aferente fazei de lichidare a cheltuielilor și se avizează pentru “bun de plată” de către conducătorul Autorității Rutiere Române.

Ministrul finanțelor publice, sau altă persoană împuternicită în acest sens, este ordonator principal de credite și aprobă ordonanțarea de plată care stă la baza efectuării plăților din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale.

Documentele și procedura privind rezervarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, lichidarea, oronanțarea și plata, aferente schemei de ajutor de stat instituite de prezenta ordonanță de urgență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

De asemenea s-a stabilit că restituirea de accize se aplică cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziţionată după data de 4 aprilie 2014 şi până la data de 31 martie 2019, dar cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la o poziție distinctă, prin crearea unui nou program în cadrul Anexei nr. 3/65/27.
Totodată, pentru anul 2014, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să suplimenteze creditele de angajament si creditele bugetare ale programului nou creat cu suma de 40 milioane lei , la poziția distinctă, prin diminuarea prevederilor Programului ”Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții ” cod. 721 din Anexa nr. 3/65/27 din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale.”

Documente anexate:
Proiect ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  – publicat în data de 03.10.2014
Nota de fundamentare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU

 1. Responsabil de blocajul economic si social este Min.de Finante care din „GRESEALA” incaseaza doua tva-uri in loc de unu cum prevede Codul Fiscal.-Primul din facturile de consum energie si materii prime achitate si al II-lea din VANZAREA bunurilor si srviciilor.-Total tva incasat de Min.de Finante=48% in loc de 24% cum prevede Codul Fiscal.-Singura SOLUTIE de reparare a „GRESELII” este RESTITUIREA IMEDIATA a II-a,…a IX-a zi,..A VALORII TVA 24% din facturile de consum energie si materii prime achitate numai investitorilor si producatorilor autorizati.-Din acest moment REPARAREA GRESELII poate fi CONSIDERATA CA O CONTRIBUTIE A Min.de Finante la SCADEREA justificata legala MORALA si transparenta a tuturor preturilor la bunuri si servicii cu 24% fara ca Min.de Finante sa dea vreun leu din buget ci doar restituie 24% celor care achita facturile,nici nu modifica valoarea tva sau relatiile cu FMI,CE,BM si UE,pentru ca suma restituita -partea de contributie a Min.de Finante la scaderea preturilor prin ne includerea in cheltuielile de productie a sumei restituite 24%,LOGIC NU MAI POATE FI INCLUSA IN CHELTUIELILE DE PRODUCTIE.La aceste preturi de productie scazute cu 24% se adauga legal tva de 24% nu de 9%,..si ACCIIZELE acolo unde este cazul.Acestea vor fi incasate de buget din VANZAREA bunurilor si servciilor..-Suma restituita 24% poate fi reinvestita iar in caz de calamitati pierderile ar fi mai mici cu 24% NU 100% ca in prezent.
  -Stimularea ivestitorilor si a producatorilor autorizati prin resituirea valorii tva 24% din facturile de consum energie si materii prime achitate este multmai ATRACTIVA si mai EFICIENTA dec cat o improvizatie de scadere a taxei pe stalp,a CAS a restituirii 4 euro centi din accize si alte minuni emise de „specialistii” Min.de Finante.
  -Scaderea tuturor preturilor inseamna CRESTEREA puterii de cumparare ECHIVALAND cu marirea tuturor pensiilor salariilor ajutoarelor,…cu 24% FARA SA S INTRODUCA BANI IN PIATA evitandu-se inflatia.
  -Scaderea preturilor este mai EFICIENTA de cat o improvizatie de indexare a pensiei,
  -Teoriea cu reducerea TVA este o INSELATORIE NATIONALA pentru ca se ascunde lipsa dee vointa a Min.de Finante de a renunta la acest ABUZ CINIC.
  -Daca Rafinariilor,CT-urilor,prod.de ALCOOL.TIGARI..li se restituie valoarea tva 24% din facturile d consum energie si materii prime suma restituita NU MAI POATE FI INCLUSA IN CHELTUIELILE DE PRODUCTIE..-La aceste preturi de prductie scazute justificat legalmoral si transparent cu 24% se adauga legal TVA de 24% si ACCIZELE acolo unde este cazul.Acestea vor fi incasate de Min.de Finante din VANZAREA bunurilor si serviciilor.-Din aces moment ACCIZA DE 7 euro centi poate fi inclusa in pretul litrului de carburant SCAZUT CU 24% a o necesitate de aliniere a preturilor la UE.
  -Evaziunea s-ar AUTO DIZOLVA pentru ca „evazionistii de azi” nu vor refuza STIMULAREA PRODUCERII DE BUNURI SI SERVICII prin RESTITUIREA LEGALA a 24% din valoarea consumuilor
  -TVA este cheia DEBLOCARII ECONOMICE SI SOCIAE.
  -TVA nu trebuie reds ci RESTITUIT numa investitorilor si prod.autorizati.
  ASTA INSEAMNA REFORMA -SCHIMBARE-REPARAREA GRESELILOR-PROGES.
  -Teoriile Min.de Finante si cel alMuncii sunt INEFICIENTE si DISCRIMINATORII.niste FRANE.