Codul fiscal 2015: Modificări privind impozitul pe construcţiile speciale / taxa pe stâlp

246

Taxa pe stâlp va fi redusă din 2015 fără excepţii, de la 1,5% la 1%, a declarat ministrul Finanţelor Publice Ioana Petrescu.

„Taxa se va reduce pentru toată lumea de la 1,5% la 1%, deci vorbim de o reducere de 33% din acest impozit începând de anul viitor. În ceea ce priveşte echipamentele off-shore – fiindcă de acelea discutăm – nu se găsesc pe teritoriul României sau în apele teritoriale, sunt la mai mult de 12 mile marine de ţărmul României. În lege, în amendamente, se defineşte foarte clar că este vorba despre construcţii speciale de pe teritoriul României sau în apele teritoriale ale României”, a spus Petrescu.

- Publicitate -

Ministrul Finanţelor Publice a mai anunţat recent că sondele petroliere din Marea Neagră vor fi exceptate de la impozitarea pe construcţiile speciale.

Ministrul a arătat astfel că, la taxa pe stâlp, este vorba despre definirea bazei de impozitare, aplicată doar echipamentelor speciale de pe teritoriul României şi din apele teritoriale aferente.
„Dacă ne gândim şi logic referitor la aceste echipamente off-shore, aici vorbim de a investi în nişte surse de energie alternative, de investiţii foarte mari şi costuri foarte mari care se fac pentru aceste extracţii şi noi nu vrem să descurajăm aceste investiţii şi surse de energii alternative, pentru că vrem să devenim independenţi energetic”, a conchis ministrul Finanţelor.

Modificările anunțate sunt cuprinse în raportul Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x nr. 16/2014).

Propunerea Comisiei:
1. La articolul I, punctul 65, articolul 296^35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 296^35. ─ Cota de impozitare şi baza impozabilă
(1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34, din care se scade:
a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;
b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcții închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;
c) valoarea construcțiilor și a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
d) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. <Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole>  din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
e) valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în Zona contiguă a României şi Zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art.56 si 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr.110/1996;
f) valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de <>;
g) valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive, definite potrivit legii.”

- Publicitate -