Pe 31.10.2014, au fost publicate pentru consultare publică proiectul de Norme de aplicare la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Potrivit OUG 66/2014, Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Economiei, au obligația de a elabora şi supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele de aplicare.

Potrivit proiectului, criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate pentru achiziţionarea unui autoturism nou în cadrul programului sunt următoarele:
a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit sau instituţiiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special al IFN –urilor gestionat de Banca Națională a României,
b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
c) acordă credite în lei destinate achiziționării de autoturisme noi în cadrul programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
d) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:
– rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3 % pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de administrare datorat FNGCIMM, după caz;
– comisionul de administrare datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de administrare, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între M.F.P. şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;
e) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 6 luni şi separat a costurilor cu comisioanele;
f) nu percep comision de rambursare anticipată;
g) solicită un avans de 5% pentru beneficiarii eligibili cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani(inclusiv), respectiv de 10% pentru beneficiarii cu vârsta de peste 36 ani, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a autoturismului noi conform facturii proforme şi finanţarea garantată;
h) durata maximă a creditului este de 7 ani;
i) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;
j) au prevăzut în contractul de credit clauze care obligă beneficiarul să depună la finanţator cartea de identitate a autoturismului în original, finanţatorul având obligaţia de elibera copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului;
k) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii legale asupra autoturismului nou achiziţionat în cadrul programului, a cesiunii drepturilor derivând din polițele de asigurare, precum și a ipotecii mobiliare asupra contului deschis de beneficiar la finanțator în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorului, proporțional cu procentului de garantare Înscrierea ipotecii legale se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face în baza acordului M.F.P. şi al finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare.

Referinte anexate:
Proiect Norme de aplicare – publicat în data de 31.10.2014
Anexa privind Convenţia de implementare a Programului
Anexa privind modelul de Înscris 

 

- publicitate -