Ministerul Finanţelor Publice a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal precum și a Procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali.

Prin art. 83^1 din Codul de procedură fiscală (astfel cum a fost modificat OUG 8/2014), este reglementat faptul că declaraţiile fiscale, inclusiv declaraţiile fiscale rectificative pot fi certificate de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Alin. (3) al art. 83^1 din acelaşi act normativ prevede că procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal precum şi procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În vederea punerii în aplicare a acestei măsuri, MFP a elaborat prezentul proiect de ordin, care reglementează următoarele:

A. Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, care reglementează următoarele:
– Depunerea la organul fiscal competent a notei de certificare, întocmită de către consultanții fiscali înscriși ca membrii activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală. Acest document se depune de către consultantul fiscal care certifică declarația, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declarației certificate.
– Conținutul notei de certificare, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu explicaţii cu privire la cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi, după caz, cauzele care au generat rectificarea, iar în cazul unei certificări cu rezerve, motivaţia acesteia.
– Modalitatea de depunere a notei de certificare, stabilindu-se că aceasta se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, care reglementează următoarele:
– Obiectul schimbului de informații, respectiv modalitatea de cooperare dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali, în vederea asigurării schimbului de informații cu privire la membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care pot certifica declarații fiscale.
– Obligațiile Camerei Consultanților Fiscali, respectiv de transmitere către Agenția Națională de Administrare Fiscală a listei consultanților fiscali activi și actualizarea acesteia.
– Obligațiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de transmitere către Camera Consultanților Fiscali a informațiilor referitoare la eventualele nereguli identificate cu privire la exercitarea, de către consultantul fiscal, a activității de certificare a declarațiilor.
– Obligații comune ale celor două instituții, respectiv obligații de confidențialitate cu privire la informațiile ce fac obiectul schimbului de informații.
– Modalități de realizare a schimbului de informații, inclusiv standardele pentru fișierele transmise atât de Camera Consultanților Fiscali cât și de Agenția Națională de Administrare Fiscală

Referinţe anexate:
Proiect Ordin  – publicat în data de 24.11.2014
Referat aprobare
Notă de certificare – 180

- Publicitate -