MFP: Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă | PROIECT ORDIN

108

Pe 30 decembrie 2014, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.

Elemente de noutate ale proiectului de Reglementări contabile privind contabilitatea în partidă simplă:
– prin ordin se stabilesc exclusiv reguli privind conducerea contabilității, nu sunt incluse referințe la obligațiii fiscale;
– simplificarea formularelor Registrul-jurnal de încasari si plati si registrul inventar,
– eliminarea obligației de parafare a celor două registre contabile,
– reducerea numărului de formulare la 10 formulare față de 15,
– termenul legal de păstrare a documentelor justificative a fost redus la 5 ani de la 10 ani, cu unele excepții.

Referințe anexate:
Proiectul de ordin  – publicat în data de 30.12.2014 Asculta
Referat de aprobare Asculta

- Publicitate -