Pe 9 ianuarie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea Transparență decizională proiectul de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, aprobate prin HG 44/2004, cu modificările aduse legislației în domeniul turismului aprobate prin Ordonanţă de urgenţă nr. 84/2014 – pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.

Referinte anexate:
Proiect Hotărâre – publicat în data de 09.01.2015
Notă de fundamentare

- Publicitate -

1 COMENTARIU