MFP: Buget alocat in 2015 pentru schema de ajutor de stat – stimularea investițiilor cu impact major în economie

77

Ministerul Finanţelor Publice anunţă printr-un comunicat de presă că, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie în vederea emiterii acordurilor pentru finanțare în anul 2015 este de 450 milioane lei.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014”.

Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice la adresa http://www.mfinante.ro/ -secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 807/2014.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

- Publicitate -