2015-01-20 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 Ianuarie 2015
Proiect, Nota de fundamentare

HOTĂRÂREA nr. 20/2015 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC

Alineatul (6) al punctului 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, prevăzute la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Cota de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor astfel de operaţiuni în condiţiile prevăzute la pct. 19 alin. (4), cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 152^1 din Codul fiscal.”

 

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
—————
Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul economiei, comerţului şi turismului, Mihai Tudose
p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
Bucureşti, 14 ianuarie 2015.
Nr. 20.
—–

- Publicitate -

1 COMENTARIU