Marți seara, pe 20 ianuarie 2015, MFP a publicat pe site în secțiunea de transparență decizională proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit Notei de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinată de:
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 681 din 13 noiembrie 2014 care stabilește că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat.
– dispoziţiile art. 147 din Constituţie, care impun Parlamentului sau Guvernului, după caz, un termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor Curţii Constituţionale pentru a pune de acord prevederile legale cu textele constituţionale;
– necesitatea instituirii în Codul fiscal a unui tratament fiscal nediscriminatoriu acordat persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente precum şi venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
– necesitatea corelării prevederilor Capitolelor II și III ale Titlului IX^2 din Codul fiscal, în concordanță cu prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de persoane care beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuției;
– necesitatea anulării efectelor abrogării eronate a art. 151 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum și corelarea prevederilor referitoare la anularea înregistrării în scopuri de TVA instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative cu prevederile art. 11 din Codul fiscal;

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă – publicat în data de 20.01.2015
Notă de fundamentare

- Publicitate -

2 COMENTARII