Abrogarea eronată cu efecte insurmontabile – ERROR MFP, PLEASE RESTART

78

Prin art. III pct. 8 din Ordonanța de urgență nr. 92/2014 a fost aprobată abrogarea art. 151 din Codul fiscal, începând cu 13 februarie 2015.

Codul fiscal, la ART. 151 Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare (forma actuală a ART. 151 este în vigoare din 2010), prevede :
(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.
(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziţia intracomunitară, conform alin. (1), este:
a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;
b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei.

Proiect OG – Nota de fundamentare elaborată de MFP:

Din cauza abrogării eronate a art. 151 din Codul fiscal prin art. III pct. 8 din Ordonanța de urgență nr. 92/2014, este necesară luarea unor măsuri legislative astfel încât
la intrarea în vigoare a prevederilor art. III din această ordonanță, să fie repuse în Codul fiscal prevederile de la acest articol referitoare la persoana obligată la plata taxei pe
valoarea adăugată pentru achiziția intracomunitară de bunuri. Întrucât potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv, nefiind admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în
vigoare actul normativ iniţial, această măsură legislativă este singura soluție pentru a nu produce efecte insurmontabile datorită abrogării unei prevederi legale deosebit de importante din Codul fiscal, respectiv a art. 151. Totodată se impune modificarea tuturor prevederilor Codului fiscal care conțin în prezent trimiteri la art. 151, în sensul înlocuirii acestora cu trimiteri la noul articol, 150^1.

Cine a greșit, cine răspunde?

Problema nu este faptul că un funcționar din MFP a greșit (cine nu muncește, nu greșește), problema este că sistemul din MFP a greșit și a permis ca eroarea funcționarului să nu fie eliminată înainte de a produce efecte.

În Ministerul Finanțelor Publice, există:
– un secretar de stat, consultant fiscal, ex-vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali,
– Direcţia generală de legislaţie cod fiscal şi reglementări vamale,
– 3 (trei) servicii de legislație TVA,
– direcție juridică.

În plus, MFP este coordonatorul național privind implementarea sistemelor de control intern managerial în instituțiile publice.

Totul este inutil, întrucât în România legislația fiscală și nu numai se fac pe genunchi, iar consultarea publică și transparența decizională sunt pur formale. 

OG 92/2014 a fost aprobată pe 29 decembrie, publicată pe 30 decembrie, rectificată pe 15 ianuarie 2015, si va „produce efecte insurmontabile”.

Autoritățile fiscale, MFP, ANAF  nu cunosc noțiunile de respect față de contribuabil, de calitate a serviciul public furnizat. Exemple sunt multiple:
– am semnalat aspecte sau trimis solicitari de informatii la care nu am primit raspunsuri nici dupa 6 luni,
– am solicitat punctual informatii, dar am primit raspunsuri seci fără utilitate, copy/paste din lege
– pe mfinante.ro sunt documente neactualizate, brosurile privind TVA nu sunt actualizate din 2009, dar exista 3 servicii de TVA
– pe mfinante.ro sectiunea TVA, Comunicate şi informări de presă – ultimul comunicat este din 2009,
– pe mfinante.ro sectiunea Noutăţi legislative, sunt publicate 4 ordine lipsite de interes, nicio referire la importantele modificari ale Codului fiscal, reglementarilor contabile,
– noul site al ANAF este lipsit de logica si neprietenos,
– informatiile de pe ambele siteuri sunt amestecate, parcă cu scopul special de te încurca,
– nicio informație/material oficial de sinteză, de prezentare a modificărilor legislative, de îndrumare,
– sediile administrațiilor fiscale sunt sinistre,
– administratia sectorului 3 are 2 casierii deschise, una pentru a emite chitante si una pentru a incasa banii,
– siteurile administratiilor din județe sunt mai informative si mai utile decat siteul ANAF si MFP. De exemplu, finantevalcea.ro care era unul dintre cele mai informative siteuri publice a fost inchis in iulie 2014, pe motiv ca a fost lansat noul anaf.ro care va afisa doar siteurile directiilor regionale. Directia regionala Craiova nu are site.

- Publicitate -

4 COMENTARII

  1. Imi poate explica cineva cum functioneaza mai exact legea asta? Din cate inteleg (probabil gresesc) un om pus pe fapte rele poate intra intr-un magazin, sa ia vreo 2-3 laptopuri (nu mai multe ca deja sunt grele) si poate iesi pe usa magazinului pur si simplu. Daca este chemata politia el va declara ca nu a primit bon fiscal, si intradevar vanzatorul va declara si el ca nu a emis nu bon fiscal. Cine va plati pentru asta? Din cate inteleg (gresesc iar, sau nu) vanzatorul va ramane cu paguba si hotul va fi recompensat probabil pentru a nu depune plangere ca vanzatorul a incercat sa il opreasca din furt.

  2. Sa nu mai adaugam ca nu sunt actualizate situatiile financiare, declaratiile 394 nu se pot vizualiza nici nu vezi ce s-a transmis daca a intervenit sau nu eroare la preluare… iar fisele pe platitor sunt accesibile in sediile ANAF doar administratorilor in persoana!!!