Loteria bonurilor fiscale | PROIECT ORDONANŢĂ v2

64

Pe siteul Consiliului Economic şi Social – ces.ro – sectiunea avizare proiecte acte normative, este publicat un proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale – versiunea 19 ianuarie 2015. Pe mfinante.ro nu este publicat niciun proiect de act a fost publicat pe 22 ianuarie un proiect de act.

Reguli diferite faţă de versiunea iniţială

Prevederile cuprinse în proiectul de OG sunt diferite de prevederile din proiectul de act propus si publicat de MFP pe 4 decembrie 2014.

Initial, era propusă acordarea de 160 de premii în bani, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF. Proiectul de OUG nu prevede valoarea premiului, dar MFP a precizat că valoarea premiului va fi în jur de 1.200 lei. Persoanele erau obligate să înregistreze, completeze date într-un portal online. CFNET a publicat comentarii si propuneri privind aceste prevederi.

Conform prezentului proiect de OG, extragerile Loteriei bonurilor fiscale se organizează atât lunar, cât şi ocazional, prin extragerea aleatorie a două valori, respectiv:
– un număr din intervalul 1 – 999 reprezentând valoarea bonului fiscal, fără subdiviziunile leului şi
– o dată din luna, respectiv intervalul calendaristic participant la Loterie, reprezentând ziua emiterii bonului fiscal.

Extrageri lunare/ocazionale

Extragerile lunare se efectuează în prima duminică, după data de 15 a fiecărei luni.

Extragerile ocazionale privesc intervalele calendaristice prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând să se efectueze la minimum 15 zile de la ultima zi calendaristică participantă la extragerea ocazională.

Bonul fiscal câştigător

Este considerat câştigător bonul fiscal care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;
c) are valoarea totală fără subdiviziunile leului, exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă aleatoriu;
d) a fost emis în ziua extrasă aleatoriu;
e) nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului;
f) a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii, către persoane fizice.

Obţinerea premiului

Persoanele majore care deţin bonuri fiscale care îndeplinesc cumulativ condiţiile mai sus menţionate, pot revendica, cel mult un premiu pentru o extragere lunară/ocazională, la orice unitate teritorială a ANAF, în maxim 30 de zile de la data extragerii, prin depunerea bonului fiscal în original, cu prezentarea actului de identitate sau paşaportului în original şi copie şi cu depunerea unei declaraţii, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Cât e premiul?

Premiul pentru un bon câştigător este variabil şi rezultă prin împărţirea fondului de premiere la numărul bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen.

Dacă nu există niciun câștigător într-o lună, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Prin proiect se solicită majorarea bugetului pe anul 2015 al Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale cu suma de 10.000.000 lei pentru Loteria bonurilor fiscale.

Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015.

Proiectul publicat de MFP nu mai cuprinde suma alocata.

 

Documente anexate:

– versiune publicata de MFP

Proiect Ordonanţă – publicat în data de 22.01.2015
Notă de fundamentare

– versiune publicata de CES
NF-pr-OG-loterie-19012015
pr-OG-loterie-19012015

- Publicitate -

2 COMENTARII