ANAF: Rezultatele acțiunilor de combatere a fraudei şi evaziunii fiscale în 2014

115

sigla-noua-anafCOMUNICAT DE PRESĂ ANAF  nr. 95 /28.01.2015

Unul dintre obiectivele strategice ale Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, alături de îmbunătătirea conformării voluntare şi creşterea eficienţei colectării, este combaterea evaziunii fiscale. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, conducerea instituţiei a stabilit, alături de alte măsuri prioritare, ca rezultatele activităţii ANAF pe domeniile cu grad de risc la evaziunea fiscala sa fie monitorizate în mod special, prin indicatori de evaziune.

- Publicitate -

Astfel, în luna decembrie 2014, acţiunile desfăşurate de structurile A.N.A.F. în domeniul combaterii fraudei şi evaziunii fiscale s-au materializat în următoarele rezultate:

  • Au fost încasate un număr de 3.882 amenzi, în sumă totală de 14,87 mil. lei (cu 1.062,95% mai mult decât în luna decembrie 2013), deşi au fost aplicate 2.624 amenzi contravenţionale, în sumă totală de 10,45 mil. lei (cu 38,85% mai puţin decât în luna decembrie 2013);
  • Au fost efectuate 10.506 verificări la contribuabili persoane juridice şi fizice (cu 2% mai puţin decât în luna decembrie 2013), urmare cărora au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare totale de 1.649,9 mil. lei (cu 228,84% mai mult decât în luna decembrie 2013) şi a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 95,9 mil. lei (cu 69,49% mai mult decât în luna decembrie 2013).
  • A fost înaintat organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor un număr de 365 sesizări pentru un prejudiciu de 1.078,95 mil. lei (cu 431,24% mai mult decât în luna decembrie 2013).
  • Au fost instituite 277 măsuri asigurătorii, în valoare de 396,3 mil. lei (cu 142,05% mai mult decât în luna decembrie 2013).
  • Valoarea confiscărilor de bunuri şi numerar a fost de 6,23 mil. lei (cu 82,94% mai puţin decât în luna decembrie 2013), incluzând un număr de 1.749.129 bucăţi ţigarete confiscate.

Nivelurile indicatorilor de evaziune pentru perioada ianuarie – decembrie 2014, comparativ cu ianuarie – decembrie 2013 :

  • Au fost aplicate 35.814 amenzi contravenţionale, în sumă totală de 138,05 mil. lei (cu 7,36% mai putin decât în perioada ianuarie – decembrie 2013) şi au fost încasate un număr de 50.348 amenzi, în sumă totală de 159,53 mil. lei (cu 3,19% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • Au fost efectuate 133.309 verificări la contribuabili persoane juridice şi fizice (cu 36,31% mai puţin decât în perioada ianuarie – decembrie 2013), urmare cărora au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare totale de 14.149,33 mil. lei (cu 26,51% mai mult decât in perioada ianuarie – decembrie 2013) şi a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.575,52 mil. lei (cu 36,27% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • A fost înaintat organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor un număr de 4.159 sesizări pentru un prejudiciu de 12.737,63 mil. lei (cu 41,46% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • Au fost instituite 3.677 măsuri asigurătorii, în valoare de 6.182,02 mil. lei (cu 41,29% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • Valoarea confiscărilor de bunuri şi numerar a fost de 376,15 mil. lei (cu 125,17% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013), incluzând un număr de 63.048.236 bucăţi ţigarete confiscate.
- Publicitate -