sigla-noua-anafCOMUNICAT DE PRESĂ ANAF  nr. 95 /28.01.2015

Unul dintre obiectivele strategice ale Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, alături de îmbunătătirea conformării voluntare şi creşterea eficienţei colectării, este combaterea evaziunii fiscale. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, conducerea instituţiei a stabilit, alături de alte măsuri prioritare, ca rezultatele activităţii ANAF pe domeniile cu grad de risc la evaziunea fiscala sa fie monitorizate în mod special, prin indicatori de evaziune.

Astfel, în luna decembrie 2014, acţiunile desfăşurate de structurile A.N.A.F. în domeniul combaterii fraudei şi evaziunii fiscale s-au materializat în următoarele rezultate:

  • Au fost încasate un număr de 3.882 amenzi, în sumă totală de 14,87 mil. lei (cu 1.062,95% mai mult decât în luna decembrie 2013), deşi au fost aplicate 2.624 amenzi contravenţionale, în sumă totală de 10,45 mil. lei (cu 38,85% mai puţin decât în luna decembrie 2013);
  • Au fost efectuate 10.506 verificări la contribuabili persoane juridice şi fizice (cu 2% mai puţin decât în luna decembrie 2013), urmare cărora au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare totale de 1.649,9 mil. lei (cu 228,84% mai mult decât în luna decembrie 2013) şi a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 95,9 mil. lei (cu 69,49% mai mult decât în luna decembrie 2013).
  • A fost înaintat organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor un număr de 365 sesizări pentru un prejudiciu de 1.078,95 mil. lei (cu 431,24% mai mult decât în luna decembrie 2013).
  • Au fost instituite 277 măsuri asigurătorii, în valoare de 396,3 mil. lei (cu 142,05% mai mult decât în luna decembrie 2013).
  • Valoarea confiscărilor de bunuri şi numerar a fost de 6,23 mil. lei (cu 82,94% mai puţin decât în luna decembrie 2013), incluzând un număr de 1.749.129 bucăţi ţigarete confiscate.

Nivelurile indicatorilor de evaziune pentru perioada ianuarie – decembrie 2014, comparativ cu ianuarie – decembrie 2013 :

  • Au fost aplicate 35.814 amenzi contravenţionale, în sumă totală de 138,05 mil. lei (cu 7,36% mai putin decât în perioada ianuarie – decembrie 2013) şi au fost încasate un număr de 50.348 amenzi, în sumă totală de 159,53 mil. lei (cu 3,19% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • Au fost efectuate 133.309 verificări la contribuabili persoane juridice şi fizice (cu 36,31% mai puţin decât în perioada ianuarie – decembrie 2013), urmare cărora au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare totale de 14.149,33 mil. lei (cu 26,51% mai mult decât in perioada ianuarie – decembrie 2013) şi a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.575,52 mil. lei (cu 36,27% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • A fost înaintat organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor un număr de 4.159 sesizări pentru un prejudiciu de 12.737,63 mil. lei (cu 41,46% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • Au fost instituite 3.677 măsuri asigurătorii, în valoare de 6.182,02 mil. lei (cu 41,29% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013).
  • Valoarea confiscărilor de bunuri şi numerar a fost de 376,15 mil. lei (cu 125,17% mai mult decât în perioada ianuarie – decembrie 2013), incluzând un număr de 63.048.236 bucăţi ţigarete confiscate.
- Publicitate -