2015-02-03 – Publicat în M.Of. nr. 91 din 3.2.2015

ORDIN nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.
(1) În data de 13 aprilie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.
(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 2 februarie şi data de 28 martie 2015 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

- publicitate -

Art. 2.
(1) Fondul de premiere alocat extragerii prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 1.000.000 lei.
(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015.

Art. 3.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov