Institutul pentru Politici Publice (IPP) a lansat Harta interactivă a serviciilor publice municipale, prima platformă on-line independentă, cu acces liber la informații provenind din surse oficiale, prin care se compară costul accesului la servicii publice și performanța (reperul de calitate al serviciului) autorității locale în furnizarea serviciilor de salubritate, alimentare cu apă și canalizare, termoficare, iluminat public și transport urban. 

Portalul http://new.ipp.ro/harta/ permite comparații între localități (datele fiind reflectate în clasamente naționale) și urmărește deopotrivă să stimuleze un management transparent al resurselor publice la nivelul decidenților locali (de multe ori un cost ridicat pentru un serviciu se justifică prin calitate sporită/investiții consistente și vizibile!) dar și un comportament civic corespunzător în comunitățile urbane.

Harta Serviciilor oferă un instrument adaptat modalităților curente moderne de comunicare și sprijină în mod direct și eficient cetățenii să ceară explicații pentru a înțelege de ce accesul la serviciul public de transport local costă 2 lei/persoană la Timișoara și doar 1,35 lei/persoană la Baia Mare, de exemplu sau care ar fi explicațiile pentru care accesul la serviciul de iluminat public de la Focșani este mult mai costisitor (5,76 lei/locuitor/an) decât accesul la același serviciu în Brăila (1,24 lei/locuitor/an).

Reprezentativitatea informațiilor din aplicație este dată implicit de gradul de interes și de participare al celor care accesează informațiile, Harta serviciilor publice municipale oferindu-le posibilitatea să participe (prin transmiterea de mesaje, inclusiv fotografii despre modul în care este asigurat accesul la fiecare serviciu dintre cele menționate) la evaluarea managementului serviciilor și, în final, la stabilirea Celui mai performant municipiu, un cetățean dintre cei activi primind, simbolic, titlul de Cetățean – Campion al Implicării.

Monitorizând de peste 10 ani performanța în furnizarea serviciilor de utilități publice în toate marile comunități urbane din România, IPP consideră că implicarea cetățenilor în urmărirea motivelor care explică creșterile de prețuri în livrarea serviciilor publice și dobândirea de cunoștințe minimale pentru a evalua corespunzător creșterile de calitate/regresul în furnizarea acestor servicii, constituie condiții determinante pentru atingerea unui standard de viață optim, în plan local. Îndemnăm cetățenii să nu rămână indiferenți atunci când, în drum spre serviciu/școală/casă, văd o groapă în mijlocul drumului rămasă astfel de foarte mult timp, o țeavă spartă, o gură de canalizare fără capac, cabluri atârnând pe stâlpi sau orice alt aspect caracterizând un management defectuos al serviciilor publice susținut și din taxele și impozitele pe care le plătesc conștiincios.

Cei care nu vor să rămână spectatori ai degradării orașului ne pot trimite, identificându-se cu adresa de email personală/cu profilul facebook, o fotografie și o scurtă descriere a situației întâlnite în comunitate, direct pe pagina web a Hărții interactive a serviciilor publice municipale. IPP se angajează să transmită cele mai des sesizate situații de nereguli în prestarea serviciilor publice locale direct către autoritățile locale responsabile.

Inițiatorul acestui demers unic în România, Institutul pentru Politici Publice (IPP) – este singura organizație neguvernamentală din România care realizează anual evaluări obiective privind performanța serviciilor de utilități publice locale de la nivelul municipiilor mari din țară. Datele din prezenta aplicație se referă la anul 2013 și au fost colectate în perioada octombrie – noiembrie 2014 de la Primăriile Municipiilor reședință de județ, indiferent că acestea au provenit/sau nu direct de la reprezentanții autorității publice care gestionează serviciul sau de la societățile comerciale cărora acesta s-a concesionat. IPP și Finanțatorii acestui proiect nu vor fi responsabili pentru acuratețea datelor comunicate, dar IPP are toată disponibilitata de a completa datele din aplicație funcție de ulterioare comunicări de la autoritățile vizate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Elena Tudose – Coordonator Proiect la tel 021 212 31 26, email elena@ipp.ro.

Proiectul “Plătesc taxe – merit servicii de calitate!” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

COMUNICAT DE PRESA UPP

- Publicitate -