CARTE: Evaziunea fiscală. Practica judiciară recentă – Stefania Tudor

344
carte-evaziunea-fiscala-practica-judiciara

Evaziunea fiscală. Practica judiciară recentă

Autor: Stefania Tudor
Produs publicat in 2014 la Hamangiu
Data aparitiei: Septembrie 2014
Colectia Jurisprudenta
Tip coperta: Brosata
Numar pagini: 336
ISBN: 978-606-678-914-1
Pretul = 35,00 RON
Comanda online pe: Elefant.ro

 

Recenzie, descriere
Evaziunea fiscală este unul dintre fenomenele economico-sociale de maximă importanţă, cu care toate statele se confruntă într-o măsură mai mare sau mai mică. Periculozitatea socială şi virulenţa sa au determinat adoptarea de măsuri ferme de ordin penal, în scopul prevenirii şi combaterii unor astfel de practici.

O analiză actualizată a practicii judiciare în acest domeniu este mereu necesară din cauza schimbărilor intervenite în cadrul legislativ şi a existenţei unei jurisprudenţe neunitare.
Soluţiile din activitatea instanţelor de judecată selectate în culegerea de faţă evidenţiază atât probleme de drept material, cât şi de drept procesual, cu valoare orientativă, în vederea aplicării corecte şi unitare a normelor legale. Lucrarea este structurată în trei capitole astfel: în capitolul I sunt analizate infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 din perspectiva structurii şi conţinutului juridic, capitolul al II-lea cuprinde legăturile şi asemănările infracţiunilor de evaziune fiscală cu alte infracţiuni, iar capitolul al III-lea vizează aspectele de ordin procesual şi situaţiile tranzitorii, toate acestea şi prin raportare la dispoziţiile noilor Coduri penal şi de procedură penală, intrate în vigoare la 1 februarie 2014.

Demersul poate prezenta utilitate în primul rând pentru practicieni (judecători, procurori, avocaţi), dar şi pentru toţi cei interesaţi de corecta interpretare şi aplicare a dispozițiilor legale referitoare la evaziunea fiscală.

 

CUPRINS

Capitolul I. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii
1. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Reţinere şi nevărsare, cu intenţie, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Infracţiune continuată. Latura obiectivă
2. 1. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive. Subiect activ
2. 2. Noţiunea de „operaţiuni fictive”
3. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. Lipsa elementului material. Efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită. Contravenţie
4. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005. Inexistenţa activităţii desfăşurate la sediul societăţii. Lipsa laturii obiective. Contravenţie
5. Evaziune fiscală în formă continuată. Venituri obţinute dintr-un contract comercial de prestări servicii, neincluse în evidenţa contabilă. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005
6. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Aplicarea în mod nelegal a formei simplificate de taxare inversă. Cuantumul prejudiciului. Gradul de pericol social al unei infracţiuni
7. Sustragerea de bunuri supuse accizelor, în scopul de a le însuşi şi de a le vinde contra unor sume de bani. Lipsa intenţiei de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Nereţinerea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Furt calificat
8. 1. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Reţinerea şi nevărsarea sumelor reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă
8. 2. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Neînregistrarea sumelor în contabilitate. Lipsa prejudiciului adus bugetului de stat. Achitare
9. 1. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005. Executarea de evidenţe contabile duble. Elementul material
9. 2. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005
10. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Răspunderea organizării şi conducerii contabilităţii societăţii
11. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Plata impozitului pe veniturile nerezidenţilor. Evitarea dublei impuneri
12. 1. Plata dividendelor fără reţinerea impozitului aferent. Consecinţe
12. 2. Stabilirea prejudiciului. Prejudiciul cert
13. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Determinarea incorectă de către inculpat a taxei pe valoarea adăugată. Consecinţe
Capitolul al II-lea. Legături şi asemănări cu alte infracţiuni
14. Infracţiunea prevăzută în art. 270 alin. (3) C. vamal. Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Deosebiri
15. Concurs real cu infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată
16. Evaziune fiscală. Infracţiunea de folosire de acte nereale prevăzută de art. 177 din Legea nr. 141/1997. Distincţie
17. 1. Fals intelectual prevăzut în art. 43 din Legea nr. 82/1991. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005
17. 2. Sesizarea instanţei. Condiţii
18. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. Condiţii privind realizarea elementului material al infracţiunii
19. 1. Evaziune fiscală. Fals în declaraţii. Concurs de infracţiuni cu conexitate etiologică
19. 2. Individualizarea judiciară a executării pedepsei
20. Concurs de infracţiuni. Evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată
Capitolul al III-lea. Aspecte procesuale şi situaţii tranzitorii
21. Infracţiuni de evaziune fiscală. Aplicarea în timp a legii penale
22. Infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute în art. 9 din Legea nr. 241/2005. Sentinţă pronunţată de judecătorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Căi de atac
23. Infracţiuni de evaziune fiscală. Judecata în primă instanţă. Instanţa competentă. Situaţii tranzitorii
24. Competenţa judecării cauzei în caz de casare cu trimitere spre rejudecare în fond. Dispoziţii tranzitorii cuprinse în Legea nr. 202/2010
25. Aplicarea obligatorie a pedepsei accesorii. Individualizarea modului de executare a pedepsei principale. Consecinţe
26. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Condiţii de aplicare
27. 1. Condamnare pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. Individualizarea pedepsei. Criterii
27. 2. Circumstanţe atenuante. Reducerea pedepsei
28. Infracţiune de evaziune fiscală săvârşită în stare de recidivă mare postexecutorie. Individualizarea pedepsei
29. Infracţiune de evaziune fiscală săvârşită înăuntrul termenului de încercare. Revocarea obligatorie a suspendării condiţionate a executării pedepsei. Executarea pedepsei rezultante în regim de detenţie
30. Menţinerea arestării preventive în cursul judecăţii. Condiţii ce trebuie îndeplinite
31. Complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii privind oportunitatea acordării
32. Complicitate la evaziune fiscală. Constituirea unui grup infracţional organizat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Respingere
33. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Valorificarea circumstanţelor personale ale inculpatului
34. Evaziune fiscală în formă continuată. Instituirea măsurilor asigurătorii
35. Luarea măsurilor asigurătorii în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005. Condiţii
36. Menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului. Imposibilitatea modificării din oficiu a măsurii
37. Plângere împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Trimiterea cauzei la parchet pentru începerea urmăririi penale. Necesitatea administrării de probe în vederea aflării adevărului
38. Imposibilitatea inculpatului de a se prezenta la judecarea cauzei. Încălcarea dreptului la apărare
39. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Criticarea laturii civile a cauzei direct în faţa instanţei de recurs. Consecinţe
40. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unei cauze de încetare a procesului penal. Consecinţe
41. Termenul de declarare a recursului pentru inculpatul care a lipsit atât la toate termenele de judecată, cât şi la pronunţarea hotărârii
42. Parte civilă. Termenul de declarare a apelului. Apel peste termen
43. Soluţionarea laturii civile a cauzei. Limitarea judecăţii în raport cu faptele prevăzute în rechizitoriu. Stabilirea de către instanţă a unui prejudiciu mai mic decât suma consemnată în actul inspecţiei fiscale. Consecinţe
44. Soluţionarea laturii civile a cauzei. Obligaţia părţii civile de a proba cuantumul prejudiciului. Sechestru asigurător
45. Soluţionarea acţiunii civile. Plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere
46. Cerere de acordare a cheltuielilor suplimentare şi accesorii. Momentul până la care poate fi realizată precizarea pretenţiilor civile
47. Accesorii fiscale aferente prejudiciului. Mod de calcul
48. Soluţionarea acţiunii civile. Obligaţia părţii civile de a concretiza valoarea prejudiciului
49. Acordarea dobânzilor şi penalităţilor. Obligaţia instanţei de a motiva soluţia pe latura civilă
50. Plata prejudiciului până la soluţionarea cauzei în primă instanţă. Consecinţe
Index

- Publicitate -