Ministerul energie, imm și mediului de afaceri: Propuneri privind noul Cod fiscal și noul Cod de procedura fiscală

76

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii și Mediului de Afaceri a înaintat Ministerului Finanțelor Publice în vederea definitivării procesului de rescriere a Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, următoarele propuneri ale MEIMMMA primite din partea mediului de afaceri:
• Asumarea punctelor de vedere emise de către Biroul Asistență Contribuabili din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât acestea să fie opozabile ANAF cât și altor organe de control, atâta timp cât legislația în domeniu fiscal nu se modifică.
• Interpretarea reglementărilor fiscale se face în favoarea contribuabilului, cu respectarea voinței legiuitorului așa cum este exprimată în lege.

O alta măsura propusă și susținută de Ministerul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri și transmisă spre analiză Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice se referă la introducerea între criteriile de eligibilitate ale companiilor participante la licitații publice a obligației de a prezenta un proces verbal încheiat între aceste companii și subcontractorii lor de la lucrările anterioare, care să fie prezentat la capitolul ”experiența în domeniu”. Din acest proces verbal ar trebuie să rezulte faptul că obligațiile financiare dintre părți au fost stinse. Astfel se urmărește eliminarea din piață a comportamentelor lipsite de etică, deoarece mulți contractori principali, deși au un comportament fiscal corect în ceea ce privește taxele și impozitele, refuză sau întârzie plata către subcontractanți.

Sursa: Comunicat de presă MEIMMMA

- Publicitate -