Cotele de contribuții sociale obligatorii – 2015

7592

Potrivit LEGII nr. 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015, LEGII nr. 187/2014 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și art. 296^18 (3) lit.a), d), e) si f) din LEGEA 571/2003 privind Codul fiscal, cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2015 sunt:

pensii CAS 2015

Cotele de contribuţie de asigurări sociale, Baza legala: art. 296^18 (3) lit. a) din Codul fiscal:
– 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
– 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
– 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator .

pensii administrate privat 2015

Cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat, inclusa in contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat = 5%

sănătate CASS 2015

– contributia datorata de angajator/plătitor de venit = 5,2%
– contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse = 5,5%
– contributia datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr.95/2006 (persoanele care se asigura facultativ) = 10,7%

concedii indemnizații 2015

– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator/platitor de venit =0,85% #Baza legala: art. 296^18 (3) lit. c) din Codul fiscal

ajutorul de somaj 2015

– contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat = 0,5% #Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^1) din Codul fiscal

– contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator/platitor de venit = 0.5% #Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^2) din Codul fiscal

accidente de muncă și boli profesionale 2015

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator/platitor de venit = 0,15%-0,85% #Baza legala: art. 296^18 (3) lit. e) din Codul fiscal

fond garantare 2015

– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator/platitor de venit = 0.25%#Baza legala: art. 296^18 (3) lit. f) din Codul fiscal

câștigul salarial mediu brut 2015

™Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.

salariul minim 2015

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este 975 lei lunar, începând cu 01.01.2015 și 1.050 lei începând cu 01.07.2015.

COTE in anii anteriori:

Cotele de contributii sociale obligatorii – 2014
Cotele de contributii sociale obligatorii – 2013
Cotele de contributii sociale obligatorii – 2012
Cotele de contributii sociale obligatorii – 2011
Cotele de contributii de asigurari sociale – 2010
Cotele de contributii de asigurari sociale – 2009

- Publicitate -