Registrele contabile PFA nu mai trebuie vizate de catre ANAF

4999

Incepand cu 01 martie 2015, contabilitatea in partida simpla se tine conform OMFP 170/2015.pfa-fericit

Conform noilor reglementari contabile, vor conduce contabilitatea in partida simpla, persoanele fizice ce realizeaza venituri supuse impozitarii in sistem real, din activitati independente; cedarea folosintei bunurilor, cand este cazul si cei care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Ca element de noutate, aceste persoane pot conduce contabilitate in partida dubla, prin optiunea acestora, daca nu exista vreun act normativ care sa interzica aceasta posibilitate sau care sa impuna conducerea contabilitatii in partida simpla.

Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul Inventar nu mai trebuie vizate de catre ANAF, registrele contabile deja parafate se utilizeaza in continuare. Alte aspecte relevante aprobate prin noile reglementari contabile aplicabile PFA:

– persoana fizica care este interesata de conducerea contabilitatii in partida dubla, aceasta poate conduce contabilitatea in acest mod de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care s-a decis schimbarea conducerii contabilitatii.

– persoanele infiintate dupa 1 martie 2015 pot opta inca de la infiintare la conducerea contabilitatii in partida dubla sau in partida simpla. Daca se opteaza pentru contabilitate in partida dubla, aceasta se va conduce aplicand reglementarile valabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta inclusiv si fara a se intocmi situatii financiare anuale.

– pentru persoanele ce conduc contabilitatea in partida simpla, avand in vedere specificul activitatii, sunt obligatorii urmatoarele registre: Registrul Jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul Inventar )cod 14-1-2/b)

– Registrul Jurnal de incasari si plati se completeaza cronologic cu toate incasarile atat cu numerar cat si prin banca, precum si platile si sumele se totalizeaza lunar.

– Registrul Inventar se completeaza cu elementele de natura activelor si datoriilor inventariate. Amintim faptul ca si persoanele ce desfasoara activitati independente, profesii libere etc, au obligatia efectuarii inventarierii patrimoniului, cel putin o data pe an.

– este prevazut un numar redus de documente ce justifica situatiile contabile ale persoanei fizice, dintre care amintim: Fisa mijlocului fix pentru evidenta activelor; Factura, avand functia stabilita de Codul fiscal;Aviz de insotire a marfii; Lista de inventariere; Chitanta; Dispozitie de plata/incasare; Statul de salarii.

– termenele de pastrare a documentelor sunt: a) 10 ani pentru Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul Inventar; b) 50 ani pentru statele de salarii; c) 5 ani pentru documentele justificative primare; d) documentele ce atesta provenienta unor bunuri cu o durata de folosinta mai mare de 5 ani se pastreaza pe toata durata de utilizare a bunurilor.

– arhivarea documentelor se face cu respectarea urmatoarelor reguli: – documentele se grupeaza in dosare care se numeroteaza; – gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an la care se refera acestea; – dosarele continand documente financiare se pastreaza in spatii amenajate care sa impiedice degradarea sau distrugerea.

– arhivarea electronica este permisa in conditiile OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile.

– se pot utiliza si alte documente specifice fiecarei persoane, prevazute in actele normative ce reglementeaza activitatile acesteia .

– elementele patrimoniale respecta principiul costului de achizitie sau de productie, cand se efectueaza inregistrarea in contabilitate;

– operatiunile efectuate in valuta se convertesc in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancara anterioara efectuarii operatiei;

– daca se utilizeaza casa de marcat fiscala, documentul ce atesta incasarile este raportul fiscal de inchidere zilnica;

– inscrierea datelor in contabilitate se face fie manual, fie se pot utiliza sistemele informatice de prelucrare a datelor;

– persoanele care conduc contabilitate in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.

Foto: Business PFA via shutterstock.com

- Publicitate -