KPMG: Proiectele Noilor Coduri – principalele modificări și comentarii

95

KPMG România a publicat un Tax Newsflash privind modificările propuse prin proiectele Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală „rescrise”, publicate în data de 18 februarie 2015 de Ministerul Finanțelor Publice și prezentate în primă lectură în cadrul ședinței de Guvern.cfnet-kpmg_logo

În opinia consultanților KPMG,  prin proiectul Noului Cod fiscal sunt propuse modificări și clarificări importante ale modului de calcul al rezultatului fiscal, și anume:

– Modificarea principiului general de deducere a cheltuielilor (cheltuieli efectuate „în scopul desfășurării activității economice”, față de principiul existent „cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile”).

– Modificarea regimului fiscal al cheltuielilor efectuate de angajator pentru salariați/persoane asimilate.

– Simplificarea modului de calcul al unor limite de deductibilitate (de exemplu, pentru rezerva legală, cheltuielile de protocol etc.).

– O mai bună corelare cu prevederile reglementărilor contabile (de exemplu, cu privire la amortizare, la corectarea erorilor contabile etc.). Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România vor fi încadrate în categoria contribuabililor obligați la plata impozitului pe profit. De asemenea, pentru o mai bună reglementare a modului de impozitare a asocierilor, prevederile relevante în acest sens au fost grupate într-un nou capitol.

Proiectul Noului Cod de precedură fiscală cuprinde diverse clarificări și modificări procedurale care urmăresc îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale, precum și creșterea gradului de conformare a contribuabililor, consideră consultanții fiscali KPMG. Dintre acestea, cele mai importante sunt:

– Introducerea conceptului „in dubio contra fiscum”, potrivit căruia prevederile neclare se interpretează în favoarea contribuabilului.

– Extinderea termenului de 3 zile pentru prezentarea punctului de vedere al contribuabilului cu privire la constatările organului de inspecție fiscală, la 7 zile în cazul marilor contribuabili, respectiv 5 zile în cazul celorlalți contribuabili.

– Contribuabilii vor avea dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ în situația în care contestația nu a fost soluționată de organul competent în termen de 6 luni de la data depunerii.

– Reducerea dobânzii de întârziere de la 0,03% la 0,02% pe zi și a majorărilor de întârziere pentru taxele locale de la 2% la 1,2% pe lună sau fracțiune de lună.

– Introducerea „penalităților de nedeclarare” pentru obligațiile nedeclarate de contribuabil și stabilite de organele de inspecție fiscală, calculate ca procent din sumele nedeclarate.

– Preluarea în textul Codului a dispozițiilor privind eșalonarea la plată din actuala OUG 29/2011.

Alte modificări și comentarii în documentul anexat: KPMG Tax Newsflash 321.

 

- Publicitate -