ce-ec_europa_euÎn pachetul lunar privind deciziile de inițiere a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție o serie de state membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Pe 26 februarie 2015, Comisia Europeană a luat 276 de decizii, incluzând 44 de avize motivate și 9 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia are în curs de a închide, de asemenea, un anumit număr de cazuri, dat fiind că respectivele state membre au soluționat problemele pe care le aveau fără a fi fost nevoie de măsuri suplimentare din partea Comisiei.

Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor conține mai multe detalii privind toate deciziile. Informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sunt în MEMO/12/12.

Fișa informativă privind pachetul pe luna februarie.

Rezumatul principalelor decizii în domeniul impozitare:

Sesizări ale Curții de Justiție

Impozitare: Sesizarea Curții de Justiție în legătură cu GERMANIA pentru limitarea scutirii de TVA acordată serviciilor partajate

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu Germania, pentru a se asigura că legislația germană privind scutirile de TVA pentru partajarea costurilor serviciilor este în conformitate cu legislația UE. Grupurile de partajare a costurilor reprezintă asociații ale plătitorilor de taxe care s-au asociat pentru a achiziționa servicii de la părți terțe. Directiva privind TVA scutește de la plata TVA serviciile pe care grupurile de partajare a costurilor le pot oferi membrilor lor în următoarele condiții: activitățile membrilor ar trebui să fie scutite de la plata TVA, serviciile partajate ar trebui să fie necesare în mod direct activităților membrilor, grupul ar trebui să solicite rambursarea exactă a cotei din cheltuielile comune atribuibile fiecărui membru și, în fine, o astfel de scutire nu ar trebui să atragă după sine denaturarea concurenței. Această normă nu limitează scutirea la un sector anume.

(Pentru mai multe informații: IP/15/4493)

Impozitare: Comisia sesizează Curtea de Justiție în legătură cu PORTUGALIA pentru că nu a reușit să modifice taxa de înmatriculare a vehiculelor de ocazie în conformitate cu legislația UE

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu Portugalia, pentru că nu a reușit să modifice normele referitoare la taxa de înmatriculare pentru autovehiculele de ocazie importate.

În temeiul legislației portugheze, calcularea valorii impozabile pentru vehiculele de ocazie introduse în Portugalia dintr-un alt stat membru nu ia în considerare valoarea reală a autovehiculului. Nu se ia în calcul nicio amortizare înainte ca vehiculul să împlinească un an. De asemenea, nu se ia în calcul nicio amortizare pentru vehiculele mai vechi de cinci ani. Acest lucru poate duce la o impozitare mai mare pentru vehiculele importate decât pentru vehiculele achiziționate pe piața internă.

(Pentru mai multe informații: IP/15/4495)

Avize motivate

Impozitare: Comisia solicită IRLANDEI să își modifice legislația privind taxa auto în ceea ce privește vehiculele luate în leasing sau închiriate

Comisia Europeană a adresat astăzi în mod oficial Irlandei solicitarea de a-și modifica legislația pentru a garanta că numai o valoare proporțională din taxa auto este percepută la înregistrarea de către un rezident irlandez a unui autovehicul luat în leasing sau închiriat în alt stat membru. Cazul se referă la situațiile în care se poate determina durata exactă de utilizare, de exemplu, pe baza unui contract de închiriere sau de leasing.

Costurile și sarcinile administrative rezultate în ceea ce privește vehiculele utilizate în Irlanda pentru o perioadă limitată de timp par mult mai mari decât cele suportate pentru vehiculele care sunt înmatriculate în Irlanda permanent sau în cea mai mare parte a duratei lor de viață. Prin urmare, Comisia este, de asemenea, preocupată de faptul că actualele condiții ale regimului de rambursări la export descurajează prestarea de servicii transfrontaliere.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat suplimentar. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu Irlanda.

Impozitare: Comisia solicită REGATULUI UNIT să își modifice legislația în domeniul accizelor care acordă scutiri pentru cidru și cidrul de pere produse de micii producători

Comisia Europeană a adresat astăzi în mod oficial Regatului Unit solicitarea de a-și modifica regimul de accize care scutește cidrul și cidrul de pere produse de micii producători de la plata accizei. Această scutire se referă la producători a căror producție nu depășește 70 de hectolitri pe o perioadă de 12 luni consecutive și care produc astfel de produse în vederea comercializării.

Normele UE privind accizele obligă statele membre să perceapă o acciză pe alcool și pe băuturile alcoolice. Nu există dispoziții care să prevadă o excepție de la obligația generală de a percepe accize în legătură cu cidrul și cidrul de pere produse în vederea comercializării de micii producători interni. Prin urmare, regimul de accize în vigoare în Regatul Unit încalcă legislația UE, care a fost adoptată în unanimitate și care nu permite o astfel de scutire în nici un stat membru al UE.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu Regatul Unit.

 

- Publicitate -