lac-cladire-taxa-localeImpozitul pe terenul intravilan şi cel extravilan pregătit de Guvern pentru anul viitor a fost majorat în proiectul actualizat de Cod Fiscal (versiunea 13 martie 2015, obtinuta de MEDIAFAX), comparativ cu documentul publicat de MFP în februarie 2015, prin creşterea valorilor la care este înmulţită suprafaţa terenului, pentru stabilirea sumei de plată.

Noul proiect prevede creşteri atât în cazul terenurilor amplasate în intravilan şi înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă „terenuri cu construcţii”, cât şi pentru terenurile arabile din intravilan.

Sistemul de impozitare a proprietarilor de terenuri aflate în intravilan anunţat de Guvern în urmă cu o lună era unul modificat faţă de cel practicat în prezent, prin înlocuirea actualelor valori fixe cu grile având o limită minimă şi una maximă, cota maximă de impunere fiind dublă comparativ cu actualele taxe.

Principiul limitelor minime şi maxime cu care este înmulţită suprafaţa terenului a fost menţinut, dar valorire aferente sunt majorate faţă de cele anunţate public la acel moment.

Astfel, pentru un teren intravilan aflat în zona A a localităţii şi rang zero, limitele au fost ridicate de la 8.282 lei-20.706 lei/hectar (faţă de 10.353 lei/hectar în prezent) la 8.817lei-22.044 lei, cele pentru un teren din zona B a localităţii şi rang I au fost crescute de la 5.199 lei-12.998 lei/hectar (faţă de 6.499 lei/hectar în prezent) la 5.535 lei-13.838 lei, cele pentru un teren din zona C a localităţii şi rang II au fost urcate de la 2.668 lei-6.670 lei/hectar (faţă de 3.335 lei/hectar în prezent) la 2.840 lei-7.101 lei, iar cele pentru un teren din zona D a localităţii şi rang III au fost majorate de la 984 lei-2.460 lei/hectar (faţă de 1.230 lei/hectar în prezent) la 1.048 lei-2.619 lei.

Pentru un teren din zona D a localităţii şi rangul V, limitele au fost ridicate de la 142 lei-356 lei/hectar (faţă de 178 lei/hectar în prezent) la 151 lei-379 lei.

Majorări au fost operate şi pentru impozitele aplicate la terenuri arabile din intravilan, prin creşterea cu câte un leu a sumelor fixe cu care este înmulţită suprafaţa terenului.

De asemenea, creşteri cu 1-3 lei ale sumelor fixe pe baza cărora este calculat impozitul, prin înmulţirea suprafeţei, au fost efectuate şi la terenurile din extravilan.

Conform legii, localităţile sunt ierarhizate pe rang 0 – capitala, municipiu de importanţă europeană, rang I – municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel naţional european (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara), rang II -municipiu de importanţă judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi, rang III – oraşe, rang IV – sate reşedinţe de comună, rang V – sate componente ale comunelor. Zonele din cadrul localităţii sunt, de la centru spre periferie, de la „A” la „D”.

Comunicat MFP 16 martie 2015:

În legătură cu informațiile apărute în mass media despre modificarea impozitelor și taxelor locale, MFP face următoarele precizări:

În concordanță cu prevederile art.292 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, o dată la 3 ani se actualizează nivelurile impozitelor și taxelor locale, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare. De asemenea, se ajustează la inflație și limitele amenzilor prevăzute la alin.(3) și (4) ale art.294, conform art.295 alin.(12) din Codul fiscal.

Sumele indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, emisă până la 30 aprilie, inclusiv.

Având în vedere obligația de indexare stabilită prin lege și faptul că prevederile Codului fiscal rescris urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016, în cadrul dezbaterii publice, a existat o propunere din partea structurilor asociative ale administrațiilor publice locale ca în proiectul de act normativ valorile impozabile, impozitele și taxele locale stabilite în sume fixe, precum și amenzile să fie indexate cu rata inflației pentru cei 3 ani de la ultima indexare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

Astfel, pentru anii 2013-2015, rata cumulată a inflației este de 6,46%, având în vedere ratele inflației pentru:

    • anul 2013: 3,98%, conform Bazei de date statistice – Tempo – Online serii de timp;
    • anul 2014: 1,07%, conform Bazei de date statistice – Tempo – Online serii de timp;
    • anul 2015: 1,3%, conform Comisiei Naționale de Prognoză – Prognoza pe termen mediu 2014-2018 – varianta de iarnă 2015.

Ca urmare a consultărilor din dezbaterile publice, Ministrul Finanțelor Publice a decis ca propunerea mai sus menționată să nu fie preluată în forma Codului Fiscal ce va fi supusă aprobării Guvernului.

 

Referinţe/Documente atasate:

NOULcodfiscal-09-titlul-ix-locale-13-martie-2015

NOULcodfiscal-nota-fundamentare-taxe-locale

Articol Mediafax

 

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. poate ar mai trebui sa isi rectifice si modifice si terenurile si tipurile lor sa- si mai fac si altfel curatenie localele nu doar sa preia actele mostenitoare cum au fost odata pentru ca poatre au mai aparut modificari si nu doar sa gradinareasca cu floricele si decor…si apoi sa supana taxarii…sa coreteze in functie de neregulile ramase si aparutea si in functie de ce s-a construit/schimbat