EY-wealth-under-the-spotlight-2015Persoanele cu averi mari au început să înțeleagă că relațiile cu autoritățile fiscale trebuie să devină mult mai elaborate față de trecut. Totodată, autoritățile fiscale au demonstrat în cele mai multe cazuri că doresc să dezvolte o comunicare mult mai transparentă cu contribuabilii, având ca rezultat o utilizare mai bună a resurselor și timpului fiecăruia. Acestea sunt concluziile raportului Wealth under the spotlight, pregătit de către EY pe fondul schimbărilor accelerate ale politicilor fiscale şi al creșterii nemulțumirii din partea contribuabililor faţă de excesele din sistemul fiscal.

Criza financiară a determinat o schimbare în abordarea autorităţilor fiscale față de persoanele cu averi mari. Mai mult, și acestea din urmă au devenit conștiente de responsabilitățile tot mai multe și mai complexe cu privire la aspectele fiscale care se impun pentru averile deținute.

Analiza realizată de EY identifică 10 acţiuni pe care persoanele cu averi mari le pot implementa pentru gestionarea mai eficientă a acestora:

  1. Dezvoltarea şi actualizarea „filozofiei fiscale” personale
  2. Colaborarea cu o echipă fiscală bine pregătită
  3. Evaluarea corectă și exhaustivă a situației fiscale personale prezente
  4. Încorporarea „abordării de management al riscului fiscal” în toate tranzacțiile sau deciziile
  5. Vigilență și pro-activitate în evaluarea impactului politicilor fiscale asupra circumstanțelor personale
  6. Exigență în îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale – nu doar depunerea declarațiilor fiscale, dar și celelalte acțiuni legate de conformarea voluntară
  7. Înregistrarea minuțioasă a deplasărilor efectuate, din perspectiva implicațiilor asupra rezidenței fiscale
  8. Atenție deosebită în ceea ce privește conformarea voluntară
  9. Planificarea minuțioasă a afacerilor fiscale pe termen lung
  10. Controlul asupra afacerilor fiscale şi nu vice-versa

Politici fiscale mai bine orientate, mai selective şi mai nuanţate

Ritmul rapid al globalizării şi creşterea conectivităţii – generată de inovaţiile din tehnologie şi comunicaţii – demonstrează că modelele actuale diferă semnificativ faţă de cele care au fost considerate, pe termen lung, ca norme internaţionale. 

- publicitate -

Volumul mare de modificări fiscale – ca răspuns la criza economică globală – continuă să genereze politici fiscale mai bine orientate, selective şi mai nuanţate în multe ţări din întreaga lume, chiar dacă majoritatea economiilor continuă să se lupte cu datorii mari şi bugete austere. Întrucât există destule nemulțumiri din partea contribuabililor, autoritățile fiscale naționale încearcă să uniformizeze procedurile pentru a reduce diferenţele dintre regimurile fiscale și pentru a crește gradul de colectare a taxelor. Volumul deja mare al schimbului de informații fiscale este în creștere și va crește exponențial în următorii ani, ceea ce impune o abordare transparentă asupra fiscalității la nivel mondial.

Aplicarea mai strictă a legislaţiei fiscale creează controverse

Indiferent de cât de bine sunt poziţionate ţările pentru a realiza schimbări structurale, vom asista în viitor la o preocupare universală pentru o aplicare mai strictă a legislaţiei fiscale în vigoare, dând naştere multor controverse şi dispute în întreaga lume.

A te conforma legilor fiscale tot mai complexe nu poate presupune din partea contribuabililor sau autorităților fiscale o interpretare „albă” sau „neagră” a acestora. Mai mult, atunci când autoritățile fiscale se grăbesc în a lua o decizie, aceasta de regulă nu va mulțumi şi contribuabilul. De aici şi, numărul mare al amenzilor aplicate greșit de autoritățile fiscale sau al erorilor procedurale tot mai des invocate de contribuabili în litigiile pe care le au cu acestea.

Tendinţe în taxarea marilor averi din România

Claudia Sofianu, Senior Manager, Coordonator al specializării „Impozit pe venit şi Contribuţii sociale” explică: Claudia Sofianu_Senior Manager, EY Romania

La acest moment, în pofida cotei de impozit pe venit redusă, România nu este una dintre jurisdicțiile <<preferate>> de către persoanele fizice străine, de exemplu în vederea stabilirii rezidenţei fiscale şi impozitării veniturilor mondiale. Programul local de verificare a persoanelor fizice cu averi mari a fost lansat în 2011, când au fost aprobate primele măsuri legislative necesare funcţionării organismului specializat din cadrul Direcției de Verificări Fiscale. Sunt astfel vizate persoanele care, conform analizelor autorităţilor fiscale, declară venituri mai mici decât au în realitate. Verificarea se face în cazurile în care, după estimarea situaţiei fiscale de către inspectori, se constată că între veniturile reale şi cele declarate ar putea fi o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai mică de 50.000 lei.

În prezent, în grupul-țintă sunt încadrate aproximativ 400 de persoane, cu averi de peste 20 milioane de Euro. Din declarațiile făcute de reprezentanții Direcției de Verificări Fiscale, în paralel cu derularea programului la nivelul grupului-țintă, se dorește şi declanșarea unuia nou, mai extins, pentru aproximativ 4.800 persoane, vizându-se în primul rând creşterea gradului de conformare voluntară din partea contribuabililor în cauză.”

****

raportEYDespre Raport – PDF

Raportul este realizat în baza analizelor făcute de către departamentul „Private Client Services” al EY Global. Acest material este o continuare a raportului publicat în 2010, noua ediție evidențiind schimbările legislației fiscale din ultimii 5 ani și impactul acestora asupra averilor personale. Analiza se concentrează asupra a 16 jurisdicții-cheie în ceea ce privește atât complexitatea legislației specifice aplicabile, precum şi numărul contribuabililor potențial vizaţi. Printre altele, raportul analizează direcția politicilor fiscale actuale și colaborarea dintre autoritățile fiscale. În plus, furnizează câteva recomandări pentru a fi luate în considerare în evaluarea situației fiscale personale în contextul globalizării.

EY-romaniaDespre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 190.000 de angajaţi în peste 700 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 27,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2014. Reţeaua noastră este cea mai integrată la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume. În România, EY este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei peste 500 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an în luna iunie la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de internet: www.ey.com.